nieuws

Aanleg Beverwijkspark mag doorgaan

bouwbreed Premium

De aanleg van het Aagtenpark, dat boven op de voormalige stortplaatsen Caij- en Aagtenbelt in Beverwijk moet komen, gaat in november beginnen

De belten zijn in het verleden verontreinigd met de giftige stof benzeen, dat in het grondwater terecht is gekomen. Omdat de vrees bestond dat het gif zich via het grondwater tot ver buiten de belten zou verspreiden, is door Milieudienst IJmond een onderzoek gelast om de grondwaterstromen te controleren.
Onderzoek wees uit dat het gifwater keurig op zijn plek is gebleven en geen gevaar voor het park oplevert.

Reageer op dit artikel