nieuws

Waterkering Harlingen

bouwbreed

Waterkering Harlingen

De werkzaamheden aan de nieuwe waterkering bij Harlingen vorderen gestaag

Medewerkers van Gebr. Van Leeuwen uit Harmelen zijn bezig met het aanbrengen
van de ankers voor de nieuwe keerwand. Die wordt achter een tijdelijke stalen
damwand opgemetseld. Als gevolg van de werkzaamheden wordt het perron van
station Harlingen-Haven gesloopt en het spoor tijdelijk weggehaald. Als het werk
aan de waterkering in 2010 is afgerond, zal ProRail een compleet nieuw station
bouwen. Dat komt aan de stadszijde van de nieuwe waterkering. Passagiers voor de
veerboten naar Vlieland en Terschelling kunnen ruim een jaar geen gebruik maken
van de trein.Het op deltahoogte brengen van de dijken en pieren rond Harlingen
kost 34 miljoen euro. De Westerzeedijk is al op hoogte. In opdracht van
Wetterskip Fryslân zijn vorig jaar de waterkeringen op de Noorder- en Zuiderpier
met anderhalve meter verhoogd. Tegelijkertijd is de aankleding van de pieren
deels vernieuwd en hersteld. Hoofdaannemer is Jansma Wegen en Milieu in
Drachten. Foto en tekst: Persbureau Noordoost

Reageer op dit artikel