nieuws

Wat wordt er nu weer uitgebroed?

bouwbreed Premium

In een brief aan de relaties van de Regieraad Bouw stelt voorzitter drs

J.C. Blankert vast dat ‘de lente is begonnen.’ Hij vindt dat een mooi moment om even stil te staan bij de vernieuwing van de bouwsector en stuurt met de brief een opvouwbaar kartonnen vogelhuisje mee. De Regieraad Bouw gaat nu de laatste lente in, maar de vernieuwing van de bouw is nog niet klaar, zo stelt hij vast. In 2009 zal de opgebouwde kennis worden verspreid, verankerd en over­­ gedragen. Prima idee, dat volledig aansluit bij de oorspronkelijke doelstelling, waarmee de Regieraad Bouw in 2004 van start gegaan is. Het regie-orgaan is ingesteld door de ministers van EZ, Verkeer en Waterstaat en VROM om een veranderingsproces op gang te brengen. De eerste drie jaren was de Regieraad onder leiding van dr. J.H. Hovers bezig met het fundament van het veranderingsproces. Hoewel de Regieraad als een tijdelijk initiatief was gelanceerd, werd vanaf 2007 een tweede fase ingeluid onder voorzitterschap van drs. J.C. Blankert. In die fase moesten marktpartijen in de bouwsector meer bij het vernieuwingsproces betrokken raken.
Bij de start van de tweede fase werd er vanuit gegaan dat de bouwsector op eigen kracht de cultuuromslag zou voortzetten. Inmiddels is er veel bereikt, al of niet als resultaat van de inzet van de Regieraad Bouw. Als er sprake is van een cultuuromslag, dan dient zich de vraag aan of en in welke mate de Regieraad daarin een aandeel heeft gehad. Bestaat er objectief inzicht in de mate waarin de cultuuromslag bereikt is? Met de lente-brief stuurt de Regieraad niet alleen een vogelhuisje aan de relaties, maar neemt ze ook een voorschot op de toekomst. De brief vermeldt: de Regieraad broedt op nieuwe ideeën voor de toekomst. Wat voor vervolg gaat er komen om de vernieuwing in de bouw voort te zetten? Op een congres in november 2009 wil de Regieraad meedelen hoe het verder zal gaan met de vernieuwing van de bouw. ‘U hoort snel weer van ons,’ zo besluit Blankert zijn lentegroet. Leuk, zo’n vogelhuisje. Dank daarvoor. Het symboliseert een broedproces. De uitkomst daarvan is altijd weer een verassing. Eerst wordt een ei gelegd. Zoals iedere vogel, zorgt ook het Regieraad-vogeltje voor de continuïteit van de eigen soort. Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Het Regieraad-snaveltje houdt zich graag op in de nabijheid van andere siervogels in de Haagse volière. De bouwsector kijkt met grote verbazing naar het drukke gesnater in deze kooi. De opdrachtverlenende vogels gedragen zich nog vaak als roofdieren, die bouwvogels op de huid zitten. Zij pikken de beste korrels uit de bak voor zich zelf uit. De bouwvogels kwetteren druk en willen samen met de opdrachtvogels op één stok zitten. Het Regieraad-vogeltje juicht dit toe, maar maakt weinig indruk op de andere Rijksvogels. Nog zo’n 90 procent van de populatie gedraagt zich ouderwets. Innovatieve bouwvogels krijgen nog weinig poten aan de grond. Van een nieuwe bouwcultuur zal in deze vogelkooi pas sprake zijn, als alle vogels de innovatiemelodie aanheffen. Als de aanbestedende overheidsvogels daarbij de goede toon zetten, gaan de andere dieren vanzelf meedeunen. Dat zal veel deining geven. Het vrolijke Regieraad-siervogeltje is daarbij niet in tel. Er is maar één vogelsoort die in de vrije vogelwereld de regie heeft, dat is die van de marktvogels.

Reageer op dit artikel