nieuws

Verkeersveilige inrichting wegen

bouwbreed Premium

De Noorse verkeersminister wil een onafhankelijk opererende wegeninspectie instellen met het oog op de verkeersveiligheid.

De nieuwe instantie moet toezien op de inrichting en vormgeving van wegen en
komt los te staan van de wegenbeheersdienst, Statens Vegvesen. Volgens
bewindsvrouw Liv Signe Navarsete is een duidelijke rolverdeling noodzakelijk om
resultaten te kunnen boeken. De doelstelling is om het aantal verkeersdoden tot
2020 met minstens 30 procent terug te dringen. Aan het initiatief voor de
oprichting ligt een rapport van een commissie ten grondslag die ondermeer heeft
gekeken naar de aanpak op dit gebied in een aantal andere landen, waaronder
Nederland. Nederland kent volgens de rapporteurs geen duidelijke instantie voor
toezicht op de wegenbouw vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.

Reageer op dit artikel