nieuws

Verandering en vernieuwing vergen lange adem

bouwbreed

Bedrijven die zich onderscheiden door innovatief ondernemerschap, beoordelen hun prestaties op het gebied van winstgevendheid en marktaandeel significant gunstiger dan bedrijven die niet, of minder innovatief zijn

Aldus een van de conclusies in het rapport ‘Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces’, opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De publicatie is de vierde in een reeks verslagen van metingen onder bouwbedrijven, bouwin-stallatiebedrijven, ontwerp- en adviesbureaus, alsmede de toeleverende industrie en bouwmaterialenhandel. De onderzoeken vonden plaats in opdracht van PSIBouw en bestrijken de jaren 2005 tot en met 2008. Een vergelijkbaar project onder opdrachtgevers werd parallel door het EIB uitgevoerd in opdracht van de Regieraad Bouw. De afsluitende conclusie van de rapportage was, dat verandering en vernieuwing een kwestie zijn van lange adem. Dit betekent dat de veranderingen die in beeld gebracht konden worden miniem zijn. Dat kan natuurlijk ook niet anders in een dergelijk kort tijdsbestek.
Een minderheid van de bedrijven wordt door de onderzoekers getypeerd als innovatief in het ondernemerschap. Dit betekent niet dat de andere bedrijven niet of minder succesvol zijn. In de markt blijkt het mogelijk om ook door traditioneel te opereren een partijtje mee te blazen. De vierdeling die het EIB doorvoert in traditioneel, geïntegreerd, innovatief en modern ondernemerschap levert een schema op dat nuttig is bij het karakteriseren van bedrijven zonder het toekennen van waardeoordeel. De periode waarin de bedrijven onder de loep zijn genomen is feitelijk te kort om duidelijke veranderingen waar te nemen. Dit betekent ook dat niet zichtbaar wordt of de activiteiten van PSIBouw en Regieraad Bouw op de onderzochte onderwerpen hun doorwerking hebben gehad. De uitkomsten maken wel duidelijk dat de contouren van de transitie van de bouw naar een andere manier van werken nog niet zichtbaar zijn. Dat was ook niet te verwachten.
Evenmin is iets te bespeuren van de zeer ambitieuze doelstellingen die werden geadopteerd uit het Britse Rethinking Construction. Daarbij ging het om een jaarlijkse stijging van de productie met vele procenten en een jaarlijkse stijging van de productiviteit met 10 procent. Ook in Engeland zijn ze na tien jaar tot de conclusie gekomen dat dit doelstellingen waren die van iedere realiteitszin gespeend waren. Natuurlijk zijn er verbeteringen in de productiviteit en ook op het terrein van veiligheid en gezondheid bij het werken in de sector.
Hoe mensen echter kunnen denken dat een bedrijfstak in zijn functioneren en presteren jaarlijkse sprongen van 10 procent vooruit kan maken, blijft voor mij een raadsel. Zo goed als ik het volkomen normale uitkomsten vind die het onderzoek van het EIB heeft opgeleverd. Over vijf jaar zou nog een keer gekeken kunnen worden hoe het er mee staat. Intussen gaan verandering en vernieuwing gewoon door. Langzaam, maar zeker.

Reageer op dit artikel