nieuws

Tuindorp Jerusalem opnieuw stedenbouwkundig experiment

bouwbreed

Een vernieuwende aanpak maakt een eind aan tien jaar onderhandelen over de renovatie van tuindorp Jerusalem in Amsterdam Oost-Watergraafsmeer.

Het nodige onderhoud van de naoorlogse wijk heeft lang stilgelegen. Tien jaar lang kwamen stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en corporaties Rochdale en De Key er niet uit. Nu ligt er binnen een half jaar een stedenbouwkundig plan op tafel om het tuindorp naar de twintigste eeuw te halen. Het geheim: een combinatie van renovatie en nieuwbouw. Dat betekent slopen. Uitzonderlijk in een monumentale woonwijk en alleen mogelijk door een integrale aanpak van het hele tuindorp.
Een deel van de betonwoningen wordt in ere hersteld, terwijl een ander deel op de schop gaat en zo ruimte maakt voor nieuwbouw. De opbrengsten van huur en verkoop van het nieuwe gedeelte maken het renovatieplan voor de corporaties haalbaar. Deintegrale benadering zorgt voor behoud van het monumentale karakter en verbindt het groen in de wijk met de voorzieningen, zoals de brede school en het verzorgingstehuis. Ook wordt zo een verband gelegd met het naastgelegen park Frankendaal. Een aantal woningen wordt samengevoegd, waardoor het woonoppervlak van de huizen wordt uitgebreid van 40 vierkante meter naar 90 vierkante meter.
Met dit renovatieplan is de woonwijk voor de tweede keer in haar naoorlogse bestaan een stedenbouwkundig experiment. Hoewel er niet meer dan een geschatte duizend mensen wonen is het in monumentaal opzicht van groot belang.
De wijk was bij de naoorlogse bouw vernieuwend doordat de inrichting afweek van de gangbare lange stroken huizen. De woningen werden hier met veel groen rond hofjes gegroepeerd.

Reageer op dit artikel