nieuws

‘Timmer de keten dicht’

bouwbreed Premium

Met het project ‘Timmer de keten dicht’ slaan Bouwend Nederland en Stichting Probos de handen ineen om het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in de bouw te vergroten.

Met onder meer een speciale website wordt de bouwsector voorgelicht over nut en noodzaak van certificering, wat dit in de praktijk betekent en hoe het gerealiseerd kan worden.
Certificeren van duurzaam bosbeheer en de handelsketen die het hout van bos tot eindproduct aflegt (de zogenaamde chain of custody CoC), zorgt er voor dat kopers van houten producten de garantie krijgen dat zij ook daadwerkelijk een product aanschaffen dat afkomstig is uit een goed beheerd bos. Door het kopen van deze gecertificeerde en dus aantoonbaar duurzaam geproduceerde producten, wordt direct bijgedragen aan het behoud en duurzaam beheer van bossen wereldwijd. Immers, zonder vraag geen aanbod.
De vraag naar gecertificeerd hout neemt snel toe. Het duurzaam inkoopbeleid van de verschillende overheden, het grote aantal convenanten dat de afgelopen tijd met grote opdrachtgevers is afgesloten voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout (in de woningbouw de komende jaren alleen al goed voor 115.000 woningen met FSC hout) en de algemene trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maken de roep naar gecertificeerd hout alleen maar luider. Het is duidelijk dat de bouwsector zich kan opmaken voor een sterke vraag naar het toepassen van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.

Certificering

Het is belangrijk te beseffen dat, om uiteindelijk te mogen claimen dat aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout is toegepast, de hele keten gecertificeerd moet zijn. Een groeiend aantal opdrachtgevers wil dan ook alleen zaken doen met CoC gecertificeerde bouwbedrijven. Van de duizenden bouwbedrijven, actief in Nederland, zijn vandaag de dag verdeeld over Nederland zo’n vijftig bouwbedrijven CoC gecertificeerd. Daarmee heeft een gecertificeerd bouwbedrijf momenteel een exclusieve positie. Alleen zij kunnen hun opdrachtgevers garanderen dat het gebruikte hout afkomstig is uit een goed beheerd bos.
Het project wordt uitgevoerd door Stichting Probos in samenwerking met Bouwend Nederland. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder: ‘Kijken bij Collega’s excursies’, presentaties in de regio en lunchgesprekken om bedrijfsspecifieke vragen aan deskundigen te stellen.
Meer informatie over het project, het inkoopbeleid van de overheid, certificering en ervaringen van bouwbedrijven, is te vinden op de website: www.probos.nl/timmerdeketendicht.

Reageer op dit artikel