nieuws

Terug naar oer-ideaal maar met meer markt

bouwbreed

Corporaties zijn de weg kwijt, vindt Frank Bijdendijk, directeur van de Amsterdamse corporatie Stadgenoot. Ze kibbelen met de overheid en zijn het onderling ook niet eens. Waartoe dienen corporaties? En wie moet het voor het zeggen hebben: de overheid of de corporaties? Een verkwisting van tijd, geld en energie, vindt Bijdendijk het.

Hoe het wel moet, beschrijft hij uitgebreid in de publicatie “Corporaties, wat moeten we ermee?”, dat ter ere van zijn 65ste verjaardag is verschenen. We moeten terug naar het oer-ideaal van de volkshuisvesting, meent hij. Kwaliteit van wonen en leven voor iedereen ongeacht sociale status of inkomen. “De vraag is niet langer van wie het volkshuisvestingsgeld is, maar waarvoor dit wordt bestemd.”
Daarbij is het wel noodzakelijk dat Nederland overschakelt op volkshuisvesting dat gebaseerd is op marktwerking. Dat is hard nodig, want zoals het nu gaat wordt investeren in sociale huur binnen drie tot vijf jaar onbetaalbaar, schat de voormalig directeur van woningbouwvereniging Het Oosten.
Dat is het gevolg van de huurprijzenwet, die onvoldoende ruimte biedt om de aanvangsinvestering terug te verdienen. Anno 2009 is het verschil tussen de aanvangsinvestering en de contante waarde van de netto opbrengst uit verhuur gemiddeld 125.000 euro. In 1996 was dat nog 4.500 euro. Een van de oorzaken zijn de stijgende stichtingskosten: bouwkosten, kwaliteitsstijging, grond- en bijkomende kosten.
Financiering van investeringen in sociale woningbouw wordt hoe langer hoe meer een probleem. Het treintjesmodel – één van de vijftig spreekwoordelijke wagons met woningen wordt jaarlijks verkocht – levert steeds minder geld op, vanwege stijgende verkoopkosten en afdrachten aan gemeenten.
Een liberalisering van de huren is dus onontkoombaar, stelt Bijdendijk. “Als dat niet gebeurt, zal de bouwproductie van corporaties onherroepelijk stagneren.”

Hypotheekrenteaftrek

Huren laten stijgen asociaal? Of onrechtvaardig? Welnee, zegt de Stadgenoot-directeur. Niet als de maatregel gelijk ingevoerd wordt met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. “Beide stelsels moeten op de schop, beide correcties moeten geleidelijk verlopen en bijvoorbeeld een periode van dertig jaar omvatten. Bestaande rechten van huurders en kopers respecterend. Anders gezegd: het nieuwe stelsel zou alleen moeten gelden voor nieuwe verhuringen of verkopen.”
Geen sociale huurwoningen meer, maar wel sociaal verhuurde woningen via aan inkomen gebonden persoonlijke kortingen. Het leuke nieuws voor Den Haag: corporaties gaan die kortingen zelf geven, uit de pot met huurinkomsten. Corporaties blij, Den Haag blij.

Reageer op dit artikel