nieuws

Techniek investeert in leerlingen

bouwbreed

De technieksector steekt 20 miljoen euro in een noodpakket voor het behoud van leerlingen. Sociale partners verwachten van de overheid ook een gebaar.

In een brandbrief aan minister Bos (Financiën) schrijven de organisaties in de techniek waaronder Metaalunie en Uneto-VNI, dat het bijna niet meer mogelijk is leerwerkplekken op te zetten. Daardoor dreigen veel leerlingen hun opleiding niet af te kunnen maken. Dat is desastreus voor de sector.
“Ook het technische bedrijfsleven telt veel oudere werknemers die de komende jaren met pensioen gaan. Dat betekent een verlies van vele tienduizenden werknemers. Als er dan ook geen jongeren meer zijn, omdat de leerwerkplekken zijn verdwenen, heeft de maatschappij een groot probleem. Dan hebben bedrijven onvoldoende goed geschoold personeel om de productiviteit in stand te houden”, zegt vice-voorzitter Jan Derijck van Techniektalent.nu, een samenwerkingsverband van 31 organisaties uit de technische sector.

Rijkssteun

Met de 20 miljoen willen de organisaties voor de benodigde smeerolie zorgen om bedrijven over de streep te trekken toch nog leerwerkplekken te creëren. Derijck weet echter dat die 20 miljoen onvoldoende is. Daarom doet hij een dringend beroep op het kabinet om het voorbeeld te volgen. “Het zal noodzakelijk zijn publieke middelen te investeren in het behoud van leerwerkplekken voor het beroepsonderwijs.

Reageer op dit artikel