nieuws

Rijksdienst geeft een paar miljoen euro per dag uit

bouwbreed Premium

Projectmanager Ben Viveen

Rijkswaterstaat heeft de wegverbredingen

“De planning is om binnen vier jaar, vier miljard euro uit te geven: dat is een paar miljoen per dag.” De projectmanager wil van aannemers, adviseurs, banken en pensioenfondsen horen welke voorwaarden daar optimaal bijhoren. Eind juni hakt Rijkswaterstaat definitief de knoop door het aantal contracten.
De opdrachtgever heeft zijn huiswerk goed gedaan en bijna alle lessen van de commissies Elverding en Ruding ter harte genomen. De eerste adviseerde over versnellen van procedures en de oud-minister boog zich over slimmere manier van financiering van infrastructuur: “Iedereen zei dat een voorbereiding van vijf jaar te krap zou zijn. Ik wil niet te vroeg juichen, maar we liggen keurig op schema.”
Procedures zijn veelal vervlochten en met regio-overeenkomsten zijn bestuurders en organisaties al in de voorfase betrokken. Een groot voordeel was de mogelijkheid om af te kijken bij recente voorgangers als de Tweede Coentunnel, A15 Maasvlakte-Vaanplein en de Spoedwet wegverbredingen. Vooral de opzet van de aanbestedingsprocedure en marktconsultatie boden inspiratie.

Emoties

Iedereen is inmiddels de heikele discussie over een tunnel vlakbij het Naardermeer alweer bijna vergeten. Vooraf was bekend dat een tunnel vlakbij het natuurgebied tot heftige emoties zou leiden. Met opzet is die optie meteen naar voren geschoven zodat de discussie daarover meteen is uitgevochten. Het werd uiteindelijk een nee, maar daardoor stonden organisaties als Natuurmonumenten meteen achter de alternatieven. “We voeren nog wel onderhandelingen, maar die gaan over de hoogte van een geluidsscherm, een extra ecoduct of bebouwing op een tunnel en niet over de wegverbredingen zelf”, zegt Viveen, eraan toevoegend dat de forse investering in de voorfase zich in een later stadium terugbetaalt.
Het is niet uit te sluiten dat procedures alsnog roet in het eten gooien, maar de projectmanager verwacht geen grote problemen op het gebied van luchtkwaliteit, want de energiebewuste auto van 2018 is uitgangspunt bij de berekeningen. Ook de vele installaties in de twee tunnels, bij Amstelveen en de Gaasperdammerweg kunnen lastig zijn. Viveen hoopt dat de tunnelwetgeving in de komende jaren versoepelt: “Als het politieke gevoel er maar is dat er iets moet veranderen dan ontstaat vanzelf een meerderheid om daar wat aan te doen, zoals eerder bij de luchtproblemen.”
Desalniettemin is Viveen al gaan praten met de commissie tunnelveiligheid en de collega’s in Limburg waar twee tunnels in de A73 zijn gebouwd om lessen te leren van de twee tunnels. De Gaasperdammerweg verdwijnt in een bak van zo’n 3 kilometer en stoot daarmee de A73 als langste landtunnel van de troon. Bij de bouw van een tunnel horen volgens de strenge tunnelwetgeving 52 installaties. De bouw daarvan hebben bij Swalmen en Roermond tot veel vertraing geleid. En dat wil Viveen graag voorkomen.

Koppeling

Rijkswaterstaat ziet voordelen van koppeling van wegverbredingen met gebiedsontwikkelingen als in Amstelveen, Bloemerdalerpolder en Almere Stad-West. De opdrachtgever is ook bereid rekening te houden met wensen voor extra stevige constructies van tunnels of extra op- en afritten, maar ziet ook het bezwaar dat projecten te complex worden van daadwerkelijke samenvoeging. “Koppeling staat nog uitdrukkelijk open: dus wie de meerwaarde aantoont, vindt een luisterend oor.”
De beslissing over een mogelijke dubbeldeksbrug naar Almere komt in september te laat voor het ontwerp tracébesluit, maar kan via een alternatief alsnog in het tracébesluit worden ingepast. “Voorwaarde is dat er geen nadelige effecten zijn voor geluid en milieu.” De minister staat positief tegenover een blikvanger tussen Amsterdam en Flevoland en heeft zelfs 5 procent van het brugbudget extra over voor de benodigde aanpassingen.
De opdrachtgever heeft de wegverbredingen tussen Schiphol en Almere in vijf hapklare brokken verdeeld. De gunningscriteria staan nog niet vast maar het is duidelijk dat doorstroming en planning zwaar zullen meewegen bij de economisch meest voordelige aanbieding. Voorwaarde is dat tijdens de uitvoering minimaal het aantal rijstroken beschikbaar blijft dat ook er nu ligt.

Dicht

“In Frankrijk en Engeland gooien ze een snelweg dicht en is een wegverbreding binnen een half jaar klaar. Dat is in de dichtbebouwde Randstad geen optie en daardoor weet je dat de uitvoering veel langer duurt.”
Het gaat om drie dbfm-projecten met een omvang van rond het miljard euro en een looptijd van 22 jaar.
Vrij pragmatisch zijn de knippen aangebracht om contracten van ongeveer 1 miljard euro te krijgen. Volgens Viveen een optimale omvang om financiers niet op de kast te jagen en het project uitvoerbaar te houden voor bouwers. De f-component mag overigens in eerste instantie buiten de aanbestedingsprocedure blijven. Rijkswaterstaat streeft naar een apart fonds waar naast banken ook pensioenfondsen in participeren.
De A10-Oost bij Diemen Weet iemand die daar nooit komt dat de A10 oost bij Diemen op het traject A6/A9 is? is relatief bescheiden van omvang en de wensen van de gemeente laten weinig ruimte voor de aannemer. Daarom wordt dat werk in een d0x26c-contract gegoten.
De A1 Muiderberg-Diemen is door de beperkte omvang een twijfelgeval. Bij de 12 kilometer lange weg loont het nauwelijks de moeite om het onderhoud voor lange tijd uit handen te geven. “Wie komt met een goed plan voor het onderhoud van de hele ringweg rond Amsterdam, maakt een kans, gooit Viveen een balletje op. ■

Project A6/A9

Tracé start bouwtijd budget
(mlj. €)l A6 Almere – knooppunt Muiderberg 2012 3 jaar 850
l A1 Muiderberg – knooppunt Diemen 2014 3,5 jaar 340
l A10-Oost – Watergraafsmeer 2011 2 jaar 170
l A9 Gaasperdammerweg 2014 4 jaar 1190
l A9 Holendrecht Zuid – tot Badhoevedorp 2013 3,5 jaar 850
Bron: Rijkswaterstaat

Reageer op dit artikel