nieuws

Rijk steunt alleen crisisnieuwbouwprojecten

bouwbreed Premium

De 395 miljoen euro die het kabinet beschikbaar stelt voor woningbouwprojecten is alleen bedoeld voor plannen, waarvan duidelijk kan worden aangetoond dat ze niet van de grond komen door de kredietcrisis.

Dat staat in een brief van minister Van der Laan aan de Tweede Kamer. Hoe
nieuwbouwplannen precies zullen worden beoordeeld, moet nog voor de zomer
duidelijk worden. Twee dingen zijn hoe dan ook van belang. Zo komen projecten
alleen in aanmerking als ook andere partijen een bijdrage leveren: bijvoorbeeld
gemeenten via verlaging van de grondprijs. Daarnaast moet aannemelijk worden
gemaakt dat een project onder druk is komen te staan door de crisis.

NHG

Minister Van der Laan verwacht dat de eerste inschrijfronde voor gemeenten
voor de zomer begint. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt voorlopig niet
verhoogd. Het kabinet acht meer onderzoek nodig. De staatssecretaris van
Financiën zal in zijn mei-brief over vergroening aandacht besteden aan de
mogelijkheden van een tijdelijke of structurele verlaging van het BTW-tarief met
betrekking tot isolatie-werkzaamheden in particuliere woningen.

energie-investeringsaftrek

Ook bedrijfsmatige verhuurders worden door het kabinet met de
energie-investeringsaftrek gestimuleerd om energiebesparende investeringen te
doen. Voor de jaren 2009 en 2010 is 320 miljoen euro uitgetrokken om hen
investeringen te laten doen waarmee een huis twee energielabels stijgt of een B-
label haalt. Van de investering mag 44 procent worden afgetrokken van de
vennootschapsbelasting. Het kabinet gaat ervan uit dat vooral woningcorporaties
fors zullen gaan investeren in energiebesparende maatregelen. Van der Laan is
met Aedes in overleg onder welke condities extra inspanningen op het gebied van
nieuwbouw mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel