nieuws

Rekenmodel meet milieueffect bodemsanering

bouwbreed Premium

Rekenmodel meet milieueffect bodemsanering

De boodschap van Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek (HMVT) aan de overheid is duidelijk: stimuleer bodemsaneringen die een lagere milieuemissie hebben.

De gespecialiseerde in situ aannemer geeft de opdrachtgevers alvast een
duwtje in de goede richting door zelf een rekenmodel te ontwikkelen die inzicht
geeft in de uitstoot van CO2en energieverbruik tijdens een bodemsanering. Het
rekenmodel is bedoeld voor bodemsaneringbedrijven en ingenieursbureaus. Zij
kunnen voorafgaand aan het project op een staat een inschatting geven over onder
meer het verbruik van gas, elektriciteit, water, diesel (transport), chemicaliën
en de bodembehandeling. “Energie wordt een steeds belangrijker facet van een
bodemsanering”, stelt teammanager Wilfried ter Woerds van HMVT vast. “De
maatschappij verlangt een positieve bijdrage van het milieu. Bij bodemsaneringen
heeft de overheid nog te veel de neiging om te kijken hoeveel concentraat er
gereinigd moet worden tegen een zo laag mogelijke prijs. Echter, het
energieverbruik wordt ook een steeds grotere kostenpost.” Volgens Ter Woerds
moeten opdrachtgever en bodemsaneerder meer dan nu de milieucomponent meewegen
in de keuze voor een saneringsmethode. Het rekenmodel van HMVT verschaft beide
partijen inzicht in de milieueffecten. Men kan de ingeschatte gegevens meten met
het werkelijke verbruik van de installaties en chemische stoffen dankzij
telemetrie.

Referentiegegevens

De database wordt verstrekt op Excel-sheets. De gebruiker kan bijvoorbeeld
ingeven hoeveel chemische oxidanten hij in de bodem brengt, zoals waterperoxide,
fosforzuur of permangaat. Ook is het mogelijk aan te geven hoeveel grond er
biologisch, thermisch of chemisch wordt bewerkt. Het aantal transportkilometers
en het verbruik van de installatie mogen natuurlijk niet ontbreken. HMVT
beschikt over referentiegegevens op basis van vele saneringen die in het
verleden zijn verricht. “Het model dient in dit stadium alleen nog ter inzicht.
Bij een volgende sanering kun je mogelijk wel rekening houden met vorige
ingevulde modellen, zodat je bijvoorbeeld minder van een bepaalde chemisch
oxidant hoeft te gebruiken. Of je plant de logistiek efficiënter”, aldus Ter
Woerds. Samen met zusterbedrijf Delta uit de VS is HMVT bezig het rekenmodel
verder te ontwikkelen. Zo kan een berekening worden gemaakt in hoeverre
zonnecollectoren en/of warmtepompen energie kunnen opwekken ten behoeve van de
saneringsinstallatie. Er is een simpel model verkrijgbaar via het Internet:
www.co2model.nl. In deze rekenstaat kan de gebruiker de geschatte gegevens
invullen en een eerste indruk krijgen per saneringsvariant. Indien een bedrijf
van tevoren diverse bodemsaneringsvarianten grondig met elkaar wil vergelijken,
dient ze contact op te nemen met HMVT.

Reageer op dit artikel