nieuws

Rechter heft verzet tegen splitsing SFB op

bouwbreed

De rechter heeft het verzet van drie brancheorganisaties tegen opsplitsing van de stichting SFB in een werknemers- en een werkgeversstichting opgeheven. De drie organisaties beraden zich nog op vervolgstappen.

Conga, de Vereniging van Waterbouwers en de Ondernemersvereniging
Bestratingsbedrijven Nederland hadden de rechtszaak aangespannen tegen het SFB
en Bouwend Nederland omdat zij het van de gekke vonden dat Bouwend Nederland het
alleen voor het zeggen zou krijgen in de werkgeversstichting. Bij de splitsing
zouden paritaire gelden verdeeld worden, in eerste instantie 130 miljoen. De
drie organisaties menen dat het niet zo kan zijn dat Bouwend Nederland in z’n
eentje beslist wat er met paritaire gelden gebeurt die net zo hard zijn
opgebracht door hun leden. Aan die inhoudelijke kritiek zijn de rechters niet
toegekomen. Het verzet tegen splitsing is bedoeld om schuldeisers de
mogelijkheid te bieden eventuele nadelige gevolgen van de splitsing ongedaan te
maken. De rechters zijn van mening dat de organisaties geen schuldeisers zijn
van SFB en er dus geen rechtsverhouding hebben.

Convenanten

Als er al sprake is van geldelijke verplichtingen dan vloeien die voort uit
de convenanten die Conga, Waterbouwers en OBN hebben gesloten bij de fusie van
AVBB en de meeste lidverenigingen in Bouwend Nederland. Dus moeten partijen dan
bij Bouwend Nederland zijn en niet bij het SFB, is de redenering van de
rechters. De rechters zijn dan ook verder niet toegekomen aan de vrees van de
drie organisaties dat de werkgeversstichting bestierd gaat worden door Bouwend
Nederland. Die krijgt vier van de vijf zetels in het stichtingsbestuur. Volgens
de statuten van de werkgeversstichting moet het vermogen worden gebruikt voor
alle werkgevers in de bouw. Omdat in de stichting bij meerderheid wordt beslist,
bestaat de vrees dat alleen de leden van Bouwend Nederland bediend worden. De
rechters bestrijden overigens wel dat het vermogen van de stichting SFB bestaat
uit door werkgevers opgebrachte premiegelden. De stichting wordt gevoed met
dividenden van Cordares Holding. Dat ook die moeten worden gezien als
opbrengsten van werkgevers zoals de Conga wil, onderschrijven de rechters niet.

Reageer op dit artikel