nieuws

PvdA Utrecht verontrust over bodem

bouwbreed

De PvdA in Utrecht wil weten of Bodemstaete de gezondheid van bewoners in gevaar heeft gebracht. Waar is sprake van bodemvervuiling? Is er zicht op de eventuele risico’s voor de gezondheid van de bewoners?

Het zijn twee van in totaal negen vragen die twee PvdA-raadsleden in Utrecht
beantwoord willen zien. Een woordvoerder van de gemeente liet Cobouw weten dat
Bodemstaete Utrecht met vijf valse rapporten heeft opgelicht. De namen van de
drie locaties wil hij niet noemen. Evenals Breda, laat de Domstad alleen nieuw
bodemonderzoek uitvoeren als de locatie verdacht is. Dat geldt ook voor de
gemeente Eindhoven die met 33 rapporten van Bodemstaete te maken heeft. “We
zullen nader dossieronderzoek doen. Daarna beoordelen we of het zinvol is om
alsnog verificatieonderzoeken uit te (laten) voeren”, aldus Peter Termeer,
woordvoerder van de gemeente.

Bouwvergunning

Locaties wil hij niet geven. Over de aard van de onderzoeken laat hij wel wat
los. “Het betreft onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van het aanvragen
van een bouwvergunning, van het verwijderen van een ondergrondse brandstoftank
of bijvoorbeeld bij een grondtransactie.” Jos Theeuwen, voorzitter van de
Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB), vindt het logisch dat
gemeenten alleen de verdachte locaties opnieuw laat onderzoeken. “Op basis van
kwalitatieve bodemkaarten en een omgevings­analyse kan een gemeente goed
inschatten of de bodem vervuild is. Volgens de regels hebben gemeenten die
uitvlucht ook, mits de kwaliteit van zo’n kaart goed is. In veel gevallen schort
het nog wel aan die kwaliteit.” Als een bodemkwaliteitskaart ontbreekt of
onvolledig is, moet elke locatie apart worden bemonsterd, stelt Theeuwen. De
VKB-voorzitter vraagt zich af of dat in de toekomst nog zinvol is. “Binnen het
ministerie van VROM is een prille discussie gaande of je nog wel overal
onderzoek moet willen doen.” Theeuwen heeft er niets op tegen, maar vindt wel
dat eerst alle bodemkwaliteitskaarten op orde moeten zijn. Den Bosch heeft nog
niet paraat hoe vaak de gemeente door Bodemstaete uit Vught is opgelicht.

Reageer op dit artikel