nieuws

‘Overleg bouw-cao moet de diepte in’

bouwbreed

De komende ronde van de onderhandelingen over de bouw-cao zal over de inhoud moeten gaan. Dat de werkgevers allerlei onderzoeken willen, is aardig, maar het moet wel ergens toe leiden.

“We moeten komende vrijdag de diepte in”, vindt onderhandelaar Gijs Lokhorst
van CNV Hout en Bouw. Dan kan ook duidelijk worden waar de echte knelpunten in
de voorstellen van werkgevers en werknemers zitten. Daarbij speelt voor hem mee
dat de werkgevers een aantal onderzoeken willen entameren die dan bij een
volgende cao op tafel zouden moeten komen. Lokhorst ziet daarbij allerlei
onderzoeken die allang zijn gehouden en waar met de resultaten weinig tot niets
is gebeurd. Daarnaar opnieuw onderzoek doen, heeft in zijn ogen weinig zin. “Ik
heb geen zin om een hoop tijd en energie te steken in trajecten waar niets mee
gebeurt. Het is geen bezigheidstherapie”, aldus Lokhorst. Wel hoopt hij vurig
dat er een oplossing komt voor het niet meedoen van de Aannemersfederatie
Nederland. Die mocht van Bouwend Nederland meedoen op een stoel van de
branche-organisatie. De federatie vindt dat echter onvoldoende, die wil een
volwaardige eigen plek aan de onderhandelingstafel. Ondanks een brief van de
federatie aan de bonden met de vraag of die een standpunt willen innemen,
onthouden die zich van een inhoudelijk standpunt. “Het is en blijft een zaak van
werkgevers die aan tafel zitten”, herhaalt Lokhorst het standpunt van CNV en FNV
Bouw. Wel hoopt hij dat Bouwend Nederland en de federatie toch een compromis
bereiken. Zolang de impasse duurt, dreigt nog steeds dat een eventueel
cao-akkoord door de federatie niet erkend zal worden. Die zal dan zijn best doen
om de cao niet verbindend te laten verklaren. Daar zijn de bonden dan niet blij
mee, maar de leden van Bouwend Nederland evenmin, weten ook de bonden. De
Aannemersfederatie heeft intussen niets meer gehoord van Bouwend Nederland en
wacht rustig af.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels