nieuws

Nieuwe 380 kV-leiding in Zeeland en Brabant

bouwbreed

In Zeeland en West-Brabant komt een nieuwe 380 kiloVolt hoogspanningsverbinding.

Deze is nodig omdat het huidige transportnetwerk vol raakt met de komst van
de Sloecentrale. De verbinding wordt 120 kilometer lang en begint in Borssele.
Mogelijke tracés worden de komende jaren nader onderzocht. De ingebruikname is
voorzien in 2014. De aanleg maakt deel uit van een pakket aan uitbreidingen van
het net met als doel ook in de verdere toekomst over voldoende capaciteit te
beschikken.

Reageer op dit artikel