nieuws

Niets geleerd

bouwbreed

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken presenteerde een dag voor Koninginnedag een conceptversie van een nieuwe Aanbestedingwet.

Op dat document mag iedereen nu schieten, daarna gaat het naar de Raad van
State en vervolgens wordt het naar de Tweede Kamer gestuurd die er dan een klap
op mag geven. Eerder deed het parlement dat in 2006, eigenlijk zonder
noemenswaardige kritiek. Twee jaar later, in de zomer van 2008, sneefde de wet
waar toutbouwend Nederland op zat te wachten alsnog. De leden van de Eerste
Kamer noemden de wet superslecht (VVD), flinterdun (SP), kreupel (D66) en een
draak (PvdA). Alleen de CDA-senatoren namen het op voor de eigen minister, die
door een meerderheid in de Senaat werd teruggestuurd naar haar departement om
haar huiswerk over te doen. De bouw reageerde in juli van het vorig jaar
teleurgesteld op het feit dat de wet nog niet in werking trad. Vooral het feit
dat de ruim 4000 aanbestedende diensten en overheden allemaal op eigen houtje
regels en voorwaarden mogen verzinnen – en dat aan die situatie voorlopig dus
geen einde kwam – stak de sector, hoewel ook de bouw wel onderkende dat op de
wet veel was aan te merken. Van der Hoeven heeft het huiswerk nu af, maar uit
niets blijkt dat ze zich de kritiek heeft aangetrokken. Zowel Bouwend Nederland
als MKB Infra zeggen dat het vorige week gepresenteerde concept nog erger is dan
de wet die eerder in de Senaat sneuvelde. Ingewijden spreken nu al de angst uit
dat de Tweede Kamer, die de Aanbestedingswet in 2006 bijna gapend afhamerde, nu
extra gaat opletten en het nu voorliggende document zal afschieten. Dat betekent
nog meer vertraging en dat is wel het laatste waar de bouw op zit te wachten.
Van der Hoeven doet er goed aan de kritiek nu eens ter harte te nemen.

Reageer op dit artikel