nieuws

Mkb wil groter deel aanbestedingen

bouwbreed Premium

MKB Infra gaat de lobby over de nieuwe Aanbestedingswet opvoeren. Speerpunten zijn de vermeende kostenbesparing, oneerlijke concurrentie, innovativiteit van mkb-bedrijven en werkgelegenheid.

“Gelet op de snelheid die Economische Zaken betracht bij de voorbereiding van
de nieuwe wet, het streven naar minder dirigisme en de kracht van de lobby van
partijen die aan de essentie van de huidige wet niet wensen te tornen, wordt de
intensiteit en kracht van de politieke lobby de komende maanden opgevoerd”,
schrijft de brancheorganisatie in het actieplan 2009-2011. Achterliggende reden
is de ongerustheid van de mkb-infrabedrijven dat de nieuwe Aanbestedingswet niet
zal brengen wat zij willen: een uniform, in heel Nederland geldende regeling die
het mkb niet benadeelt. Met name vanuit de gemeenten is een roep hoorbaar om de
wet zoveel mogelijk open te laten, waardoor zij de mogelijkheid hebben hun eigen
aanbestedingsbeleid te voeren.

Selectie-eisen

Ook vreest MKB Infra dat er weinig terecht zal komen van het gewenste verbod
op buitensporige selectie-eisen en het onnodig clusteren van opdrachten. Dat
laatste gebeurt vaak omdat opdrachtgevers nog van de gedachte uitgaan dat een
grote opdracht goedkoper uit de gunning komt dan een aantal kleine. Ten onrechte
vindt MKB Infra. Gevolg is wel dat het voor mkb-bedrijven nauwelijks meer
mogelijk is mee te dingen, omdat ze óf niet aan de voor het project
buitensporige eisen voldoen, óf niet aan de omzeteisen van de geclusterde
projecten toekomen. Dat veroordeelt hen bijna automatisch tot werken in de marge
of tot het onderaannemerschap. Dat laatste willen zij niet. Mede daarom gaat MKB
Infra zich keihard inzetten om het beeld van midden- en kleinbedrijven te
veranderen. Nu worden ze vaak gezien als capaciteitsleveranciers. Ook dat is ten
onrechte, vindt de branche-organisatie. Midden- en kleinbedrijven zijn net zo
goed “meedenkers en probleemoplossers” voor de klant.

Reageer op dit artikel