nieuws

Investeren in leefbare wijken meer dan alleen barbecues spekken

bouwbreed

Ook investeringen in het leefbaar maken van probleemwijken zijn belangrijk

Zo reageert minister Van der Laan (wonen) op een rapport van instituut SEO, waarin staat dat alleen fysieke investeringen zoden aan de dijk zouden zetten.
In een reactie op het rapport ‘De baat op straat’ schrijft Van der Laan. ‘Corporaties investeren in maatschappelijk vastgoed zoals brede scholen en gezondheidscentra, maar ook in het begeleiden van werklozen en mensen met schulden. Die inspanningen neerzetten als een investering in buurtbarbecues doet de corporaties geen recht.’ Sociale huisvesters moeten volgens Van der Laan vooral doorgaan met het beleid waarin beide zaken hand in hand gaan. Het rapport ‘De baat op straat’ zoomt in op 2005 en 2006,en is daarmee van voor de 40-wijkenaanpak. Onderzoekers stellen in het rapport dat het effect van sociale investeringen nergens uit blijkt. Van der Laan betwijfelt of deze conclusie steekhoudend is, omdat de werkelijke uitgaven niet op wijkniveau zouden zijn berekend. Leefbaarheid is volgens de minister meer dan veiligheid. Werkeloosheid, opvoeding, integratie en schuldhulpverlening zijn in zijn ogen ook van belang.

Reageer op dit artikel