nieuws

Incidenten verstoren bereikbaarheid Randstad

bouwbreed

Miljardeninvesteringen in het aanleggen, benutten en beprijzen van snelwegen zijn niet afdoende de Randstad bereikbaar te maken. Verstoringen maken het netwerk alsnog kwetsbaar.

De Raad van Verkeer en Waterstaat waarschuwt minister Eurlings vooral te letten op een robuuster spoor- en wegennet dat minder gevoelig is voor incidenten. Meer oost-westverbindingen, buffers, omleidingsroutes, snellere afhandeling van ongevallen en alternatieve manieren van vervoer zijn harder nodig dan aanpak van capaciteitsknooppunten.
De A4 en A44 werken bijvoorbeeld prima als communicerende vaten bij een incident op een van de twee, maar het is wel lastig om tussentijds van de ene naar de andere weg te komen. De kwetsbaarheid van het netwerk komt momenteel vooral aan het licht als een gestrande vrachtwagen of trein het hele net voor uren ontregelt.
Benutting van de bestaande capaciteit bevordert de bezettingsgraad, maar de reservecapaciteit gaat nog verder omlaag. Bijbouwen leidt niet automatisch tot meer robuustheid en zonder extra aandacht zullen de kosten van incidentele verstoringen oplopen van 1 miljard euro in 2008 tot 4 miljard euro in 2010, heeft het adviesorgaan uitgerekend.

Topregio

De adviesraden van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat bogen zich over de vraag hoe de Randstad een aantrekkelijke topregio blijft die altijd bereikbaar is. De ministers Eurlings en Cramer namen de adviezen gisteren in Madurodam in ontvangst en beloofden voor de toekomst andere accenten te leggen.
De VROM-Raad wijst het kabinet op het belang van meer parkeerplaatsen rond stations en pleit voor extra sleutelprojecten om de potentie van stations beter te benutten. Vooral de locaties waar stations binnen anderhalve kilometer van de snelwegafslag liggen, zijn kansrijk voor een combinatie van vervoerpunt met kantoren en wonen.
Dat zijn er 72, maar daarvan zijn slechts elf een stopplaats voor intercity’s. Alleen in Den Haag Centraal, Groningen en Beverwijk liggen die knooppunten in het centrum. Van de locaties aan de rand van de stad liggen er drie van de acht bij Amsterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels