nieuws

Grote warmte-koudeopslag in Diemen

bouwbreed

Grote warmte-koudeopslag in Diemen

Nederland krijgt een duurzame woonwijk van formaat. Maar liefst alle 1200 nieuwbouwwoningen in Diemen worden voorzien van een warmte-koudeopslagsysteem. Het is een van de grootste Nederlandse projecten in zijn soort.

Minister Cramer (VROM) verrichtte vorige week de officiële handeling voor
project Plantage de Sniep. In Diemen boorde ze de eerste bron aan van het
warmte-koudeopslagsysteem (wko). “Het gebruik van warmte-koudeopslag groeit
momenteel al met meer dan 10 procent per jaar. Ik zie warmte-koudeopslag als een
doorbraak om de uitstoot van CO2structureel te verlagen. Dit project laat zien
dat dit goed mogelijk is.” De duurzame woonwijk is een ontwikkeling van de
combinatie Bouwfonds Ontwikkeling/Dura Vermeer Vastgoed. Ontwikkeling en
realisatie van het open wko-systeem is in handen van een consortium, bestaande
uit Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling, Eneco en Unica. Nadat het systeem is
gerealiseerd, zal Eneco gedurende 30 jaar het systeem exploiteren.

Capaciteit

In de winter wordt relatief warm grondwater opgepompt voor de
warmtevoorziening. In de zomer wordt relatief koud grondwater opgepompt voor
koeling van de woningen. “Het volledige systeem heeft een grondwatercapaciteit
van 500 tot 600 kuub water per uur. We gaan hier op een diepte van 150 tot 175
meter en boren in totaal vier warme en vier koude bronnen. Iedere bron is goed
voor de levering van circa 150 kuub water”, licht Bart Blaauwendraad,
projectontwikkelaar duurzame energie bij Dura Vermeer toe. Alle woningen krijgen
vloerverwarming/koeling. De grondgebonden woningen – circa de helft van het
woningaantal – worden voorzien van individuele warmtepompen. Elke woning krijgt
een aanvoerleiding en retourleiding waarin het water met warmte en koude uit de
bodem wordt rondgepompt. De appartementengebouwen krijgen een collectieve
warmtekoudeopwekkingsinstallatie; een collectieve warmtepomp in combinatie met
gasketels. “We zijn nu bezig met de aanleg van de ondergrondse centrale
technische ruimte waar de warmte- en koudeoverdracht van het grondwatersysteem
naar de woningen plaatsvindt. De bronnen worden tevens volledig ondergronds
uitgevoerd en zijn straks alleen nog visueel te herkennen aan de 1 meter bij 1
meter grote putdeksels. Onze inschatting is dat er per seizoen uiteindelijk
circa 600.000 kuub grondwater tussen de bronnen in de wijk wordt verplaatst.”

Overschakelen

Dit soort systemen worden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw
toegepast in de utiliteitsbouw. “De laatste jaren zien we ze ook steeds vaker in
de woningbouw, waardoor we loskomen van de traditionele aardgasinfrastructuur
binnen woonwijken. Langzaam schakelen we binnen de woningbouw over op een
situatie met duurzame elektrische energie als drijvende kracht voor
warmtelevering en warm tapwater.” De planning is dat in oktober de eerste warmte
binnen het project kan worden geleverd. Oplevering van de laatste woningen staat
in 2013 gepland.

Aanbevelingen

De wko kan per woning een CO2-reductie van 40 procent opleveren ten opzichte
van traditioneel gasgestookte woningen. Bewoners van grondgebonden woningen
betalen straks exploitant Eneco alleen voor het vastrecht en het gebruik van de
warmtepomp. De elektriciteit kopen bewoners zelf in bij een energieleverancier
naar keuze. “Uit onderzoek van de Taskforce WKO blijkt dat consumenten best meer
willen betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning, als kan worden
gegarandeerd dat deze investering zich binnen afzienbare tijd terugverdient”,
stelt Bas van de Griendt, milieumanager bij Bouwfonds Ontwikkeling en tevens lid
van deze Taskforce. Onlangs kwam de Taskforce WKO met aanbevelingen om de groei
van wko te versnellen, omdat het systeem geld en CO2-winst oplevert. Dit rapport
‘Groen licht voor bodemenergie’ werd eveneens aan minister Cramer aangeboden.

Reageer op dit artikel