nieuws

GMB houdt fier stand in moeilijke markt

bouwbreed

Voor bedrijven in de infra is het moeilijk om aan goed personeel te komen. Dat kan als het werk volgend jaar waarschijnlijk aantrekt een probleem worden, vindt GMB-directeur Gerrit Jan van de Pol.

Op de website van het bedrijf, dat zich in enkele jaren heeft omgevormd van
een traditionele gww-aannemer tot een bedrijf met de focus op water en energie
in alle vormen, staan de nodige vacatures. Zelfs een directeur installatie wordt
gezocht. “Momenteel krijgen we slechts weinig reacties op de vacatures. De
mensen blijven voor de zekerheid zitten waar ze nu werken”, merkt Van de Pol.
Anders dan bouwers van woningen en commercieel vastgoed heeft GMB nu nog weinig
last van de recessie. “We merken wel een toegenomen concurrentie in de markt
waarin wij zitten. Er is geen bedrijf dat met het onze vergelijkbaar is. Maar
binnen het focusgebied water zijn heel veel activiteiten, van civiele betonbouw
tot slibverwerking. Er zijn genoeg bedrijven die een deel van die activiteiten
ook kunnen uitvoeren. Zo hebben utielbouwers mensen die ook best civiele
betonbouw aankunnen. Wat je nu ziet is dat die om hun mensen aan het werk te
kunnen houden ook inschrijven en dan vaak tegen of soms zelfs onder kostprijs.
Opdrachtgevers zullen nu ongetwijfeld blij zijn een koopje te hebben, maar of
het op de lange termijn gunstig is, kun je je afvragen”, aldus Van de Pol.
Daarbij wijst hij erop dat het vaak om heel specifieke, lastige projecten gaat
die veel managementcapaciteit vragen. Als voorbeeld noemt hij de renovatie van
de smeerpijp in Groningen, een project dat GMB gewonnen en uitgevoerd heeft
tegen een hele scherpe maar wel winstgevende prijs. “Dat is goed gegaan, juist
door er bovenop te zitten. We hebben keurig de marge gemaakt die we gecalculeerd
hebben. Het project heeft ons ook veel opgeleverd in de zin van kennis. Onder
meer het onderhouden van een goede werkrelatie met de opdrachtgever. Niet meteen
brieven schrijven als iets niet liep zoals het moest, maar samen zoeken naar een
oplossing. Ook heeft het ons geleerd hoe in een D0x26C-project drie
bedrijfsonderdelen goed kunnen samenwerken.”

Rioleringen

Hoe moeilijk de markt is waarin GMB opereert illustreert hij aan de hand van
rioleringen. “De riolering zelf is een zaak van gemeenten, zuivering zit bij de
waterschappen. Zo is de markt echter niet georganiseerd. Wij hebben het concept
van Tankloos Reinigen. Dat is wat duurder voor gemeenten maar bespaart bij de
waterschappen. Dat maakt het lastig om het in de markt te zetten.” De hele
rioleringsmarkt is in zijn visie nog wat ouderwets bezig. Daar zitten
opdrachtgevers nu in het stadium van de RAW-bestekken waardoor innovaties
slechts ontstaan als die gedreven worden door de overheid. “Dat is innovatie van
de 20ste eeuw. Het is een stadium dat we in andere gww-sectoren alweer achter
ons hebben.” Dat betekent niet dat GMB het innoveren en investeren maar laat
voor wat het is, integendeel. “Wij verwachten dat volgend jaar de inframarkt
weer gaat aantrekken als gevolg van de extra investeringen die de overheid gaat
doen in het kader van de crisisbestrijding. Dat zal nog lastig worden met de
beschikbare capaciteit. Maar het biedt wel weer kansen om verder te vernieuwen.”
Daarbij hoopt hij dat overheden meer geïntegreerde contracten in de markt gaan
zetten. Dat is voor zijn bedrijf uitdagender en bovendien kan hij de opgebouwde
kennis en kunde optimaal benutten hetgeen ook voor de klant beter is. “Het is de
reden waarom we een directeur installatie zoeken. Nu zitten onze E- en W-mensen
verdeeld over de onderdelen. Dat willen we bundelen waardoor we tevens de kennis
bundelen. Daardoor zijn we ook beter geëquipeerd om integrale projecten aan te
kunnen. Dat hoeft dan niet eens met de eigen capaciteit te zijn, maar je moet
wel de kennis in huis hebben. Je moet de wereld van de ander kunnen begrijpen.”
In 2008 heeft GMB een goed jaar gedraaid. De omzet nam met meer dan 11 procent
toe tot 127,3 miljoen. Het resultaat voor belasting groeide met ruim 6 procent
tot 5,8 miljoen waardoor de marge licht daalde van 5,6 naar 5,3 procent. De
solvabiliteit bleef nagenoeg gelijk met 32,3 procent. “Daarmee hebben we onze
doelstellingen ruimschoots behaald. Voor dit jaar verwachten we vergelijkbare
cijfers. Voor de jaren daarna durf ik nog niets te zeggen, daarvoor zijn de
tijden te onzeker.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels