nieuws

Geheimzinnigheid budget Rijksmuseum wekt argwaan

bouwbreed

Het opknippen van de renovatie het Rijksmuseum lijkt goedkoper uit te pakken nu de onderhandelingen met J.P. van Eesteren met succes zijn afgerond. De geheimzinnigheid rond de budgetten wekt echter argwaan.

Pas na de oplevering over dertig maanden is echt te controleren of minister
Plasterk (OCW) er goed aan heeft gedaan om de aanbesteding van het project tot
twee keer toe te blokkeren. De minister acht bewezen dat zijn beslissing de
juiste was, maar die balans is nog helemaal niet op te maken. CDA-Kamerlid
Vietsch vraagt zich openlijk af of het niet slimmer was geweest om vorig jaar de
onderhandelingen met BAM aan te gaan. Met één project lag alle
verantwoordelijkheid bij één partij en is geen discussie mogelijk over de
raakvlakken tussen verschillende disciplines. De bouwer had voor 222 miljoen
euro ingeschreven op het hele project en zou door indexering 245 miljoen euro
kunnen opstrijken. Een besparing van 87 miljoen euro, cijfert de minister het
parlement voor, nu de optelsom voor de kavels een tot en met zeven op 158
miljoen euro uitkomt. Toch is die vergelijking niet eerlijk: met
onderhandelingen over kavel 5 is de nieuwbouw namelijk flink versoberd. De
messing kozijnen zijn vervallen en vervangen door rvs exemplaren en ook de eisen
voor het houten parket zijn verlaagd. Aan het ontwerp van de architect is niet
getornd, maar op onderdelen van het bestek is bezuinigd. Een beproefde methode
als de raming en inschrijfsom niet te ver uit elkaar liggen en beide partijen
water bij de wijn doen.

Route

Een route die het Rijk ook met BAM had kunnen inslaan. De uitkomst van die
onderhandelingen zullen we nooit weten, want de opdrachtgever koos ervoor het
project niet te gunnen, maar op te knippen. BAM beperkt zich nu noodgedwongen
tot de bouw van de kelders (kavel 1) en schreef de tweede ronde niet eens in
voor de nieuwbouw. Toen bleek Van Eesteren de enige, weer te hoge, inschrijver.
De onderhandelingen die daarop volgden zijn afgelopen week afgerond en het
budget voor de nieuwbouw lijkt met 25 miljoen euro opgehoogd, al doet de
minister er alles aan om dat te verhullen. Voor de kavels 1 tot en met 4 is 73
miljoen euro uitgegeven. Dat betekent dat nog 85 miljoen euro over is voor de
overige kavels. Er van uitgaande dat voor de gevelrenovatie en de Villa Teeken
ongeveer 10 miljoen euro nodig is, komt het nieuwbouw budget voor Van Eesteren
uit op rond de 75 miljoen euro. Zo’n 25 miljoen euro hoger dan de schatting van
50 miljoen euro die Cobouw eerder maakte. Die schatting wordt gestaafd door de
optelsom om het budget van 134 miljoen euro op te hogen naar 158 miljoen euro
door indexering, onderhoud en coördinatiekosten toe te voegen.

Cijfergegoochel

De echte cijfers weigert de minister vooralsnog prijs te geven. Over
bandbreedtes en risicoreserveringen wordt niet gesproken, en dat is niet meer
van deze tijd bij een complex renovatieproject in de binnenstad van Amsterdam.
Het is niet gebruikelijk om risico’s vooraf in kaart te brengen bij klassieke
bestekken, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. Ook is onduidelijk welke
cruciale afspraken zijn gemaakt over risicoverdeling, meerwerk, de kosten van
vertraging en het langer in stand houden van de bouwput. Stuk voor stuk posten
waar kosten mee zijn gemoeid, weet iedereen die zich bezighoudt met vertraagde
projecten. De minister spiegelt de Kamer echter voor dat de vertraging door
lagere huurkosten een stuk goedkoper uitpakt. Het parlement zal nu
waarschijnlijk genoegen nemen met het cijfergegoochel om de uitvoering niet
verder te frustreren, maar doet er goed aan de eindbalans op te maken als de
Nachtwacht in 2013 eindelijk op zijn oude locatie hangt.

Reageer op dit artikel