nieuws

Extra omzet kan gehele bedrijf op het spel zetten

bouwbreed

Als bouwbedrijven risicovolle of niet rendabele projecten binnenhalen om te voorkomen dat zij moeten afslanken, kunnen zij grote tegenslagen oplopen. Zo groot, dat het voortbestaan van de hele onderneming op het spel wordt gezet. Maurice van Sante pleit voor professioneel risicomanagement.

Het beheersen van onzekerheden door risicomanagement wordt steeds belangrijker. Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat bijna de helft van de infrabedrijven meer dan 1 procent kosten van de omzet heeft door onvoorziene schades. Bij de lage winstmarges van 1 tot 3 procent in de branche maakt het adequaat beheersen van risico’s dus al snel het verschil uit tussen winst of verlies. Vier op de vijf infrabedrijven vindt risicomanagement dan ook cruciaal voor een gezonde winstgevendheid. Bedrijven die hun risicomanagement goed op orde hebben, maken minder onverwachte kosten en bij aanbestedingen maken zij een betere inschatting van de risico’s.
Om onvoorziene schades zoveel mogelijk uit te bannen is een adequate risicoanalyse vóór de inschrijving van een project cruciaal. Daarbij kan, om alle risico’s te onderkennen, bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een brainstormsessie met betrokkenen. Voordeel is dat deelnemers elkaar motiveren om zoveel mogelijk risico’s te onderkennen. Op basis van de uiteindelijke analyse kan een beslissing over wel of niet op een project inschrijven worden genomen. Vaak wordt oneigenlijk geredeneerd dat er al zoveel geïnvesteerd is dat stoppen niet meer kan. Een frisse blik van een risicomanager of boekhouder die de cijfers nog eens tegen het licht houdt, kan dan verhelderend werken.
Binnen de bouw worden risico/rendements afwegingen nog te vaak op gevoel genomen. Bijna de helft van de infrabedrijven heeft bijvoorbeeld geen standaard werkproces voor risicomanagement. Bedrijven moeten zich niet laten leiden door ‘omzethonger’. Het gevaar bestaat dan dat (te grote) projecten worden binnengehaald met te veel risico’s waarop de eigen organisatie onvoldoende is ingesteld. Het uiteindelijke voortbestaan van het gehele bedrijf kan dan op het spel worden gezet terwijl het bedrijf alleen wat extra omzet wilde draaien.
Risicomanagement moet uiteindelijk in de haarvaten van de onderneming zitten. Door het aannemen van een risicomanager of het opstellen van een standaard werkproces is een bedrijf er nog niet. Het is belangrijk dat risicomanagement een onderdeel is van het reguliere bedrijfsproces en niet iets dat ernaast gebeurt. Dit is niet eenvoudig omdat vaak oude gewoontes moeten worden doorbroken en veel bedrijven hiervoor een cultuuromslag moeten maken.

Reageer op dit artikel