nieuws

‘Er blijft behoefte aan goede woningen’

bouwbreed

‘Er blijft behoefte aan goede woningen’

BAM is keihard getroffen door de crisis op de woningmarkt. De verkoop van nieuwbouwwoningen liep met 75 procent terug, de aanwas van nieuwe orders halveerde. “Het is vechten”, zegt topman Joop van Oosten.

De woningmarkt heeft volgens u een nieuw dieptepunt bereikt. Is de
bodem al bereikt?

“Dat valt moeilijk te zeggen. De laatste weken gaat het wel iets beter.
Wellicht heeft dat meer te maken met het goede weer dan met het
consumentenvertrouwen. Ik zal niet zeggen dat de bodem nu is bereikt. Een
krachtig herstel op korte termijn verwacht ik ook niet. Je moet dan eerder
denken aan twee, drie misschien wel vier jaar. Zeker is dat de markt weer zal
aantrekken. Er blijft behoefte aan goede woningen.”

De vastgoeddivisie leed over het afgelopen kwartaal een verlies van
15 miljoen. Waar komt dat verlies vandaan?

Het verlies komt volledig uit de woningbouwactiviteiten. We hebben weinig
huizen verkocht, maar de vaste kosten lopen gewoon door. We hebben bovendien
reorganisatiekosten gemaakt. AM en BAM Vastgoed dragen beide bij aan het
verlies, AM echter wat meer dan BAM Vastgoed. In het Verenigd Koninkrijk en
Ierland staan de vastgoedactiviteiten op een laag pitje. In Duitsland doen we
haast niets meer op dat vlak.”

Hoeveel onverkochte woningen heeft BAM momenteel in
voorraad?

“Dat zijn er nu zestig. Daarnaast hebben we 900 woningen in aanbouw die nog
niet zijn verkocht. Die zullen tussen nu en midden 2010 worden opgeleverd.”

Bij AM en BAM Vastgoed worden ruim honderd arbeidsplaatsen geschrapt,
werd eerder al bekend. Bij BAM woningbouw en BAM Grondtechniek verdwijnen nog
eens negentig banen. Blijft het daarbij?

“Als eind dit jaar blijkt dat we onze inzichten moeten bijstellen, sluit ik
niet uit dat we meer maatregelen moeten treffen.”

Wanneer zijn de effecten van de herstructurering te
verwachten?

“De kosten van de ingrepen zullen in de rest van het jaar merkbaar zijn. De
positieve gevolgen van de reorganisatie verwacht ik vanaf het einde van dit
jaar.”

Begin dit jaar is AM volledig ingelijfd. Is dat achteraf bezien wel
verstandig geweest?

“AM zou hoe dan ook volledig bij BAM terechtgekomen zijn. In 2006 hebben wij
50 procent van het bedrijf gekocht. Toen is ook afgesproken dat de rest later
over zou gaan. In de huidige storm leek het ons beter nu aan het stuur van AM te
gaan staan.”

In hoeverre treft de situatie op de woningmarkt de activiteiten in
andere sectoren?

“Momenteel lopen de woningbouwvolumes snel terug. Er wordt daardoor hard
gevochten om de schaarse opdrachten die er zijn. Je ziet woningbouwbedrijven dan
ook uitwijken naar de utiliteitsbouw. Dat geeft druk op de prijzen in die
sector. Het is daarom jammer dat de overheid zo weinig doet om de woningmarkt te
ondersteunen.” “Ook op de inframarkt zie je de gevolgen. Door de crisis is in de
woningbouw een soort werkhonger ontstaan. Projecten worden, uit angst zonder te
komen zitten, tegen lagere prijzen aangenomen. Bedrijven die zich richten op het
bouwrijpmaken van woningbouwlocaties hebben nauwelijks werk en proberen daarom
elders op de gww-markt werk binnen te halen. Ook dat geeft prijzendruk.”

BAM heeft 90 procent van de verwachte omzet voor dit jaar al in
portefeuille. Toch wilt u geen winstprognose voor het hele jaar afgeven. Waarom
niet?

“Er zijn simpelweg te veel onzekerheden. Worden we getroffen door
faillissementen van onderaannemers of leveranciers? Komen opdrachtgevers in de
problemen? Moeten we onverhoopt toch projecten met verlies gaan aannemen? Dat
brengt met zich mee dat wij geen uitspraak doen over de winst voor dit jaar.”

Reageer op dit artikel