nieuws

Energiescan moet huis zuiniger maken

bouwbreed

De gemeente Enschede biedt huiseigenaren de gelegenheid hun woning tegen lage kosten te laten testen op energiezuinigheid.

Het initiatief is genomen door wethouder Jelmer van der Zee. Hij vindt dat er te weinig gebeurt om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen. Om daarin verandering te brengen kwam hij op het idee om bewoners van Enschede de kans te geven hun huis te laten testen. Dit gebeurt door middel van een zogeheten energiescan, waarna een totaalbeeld ontstaat van het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden. De scan wordt uitgevoerd door loketbeheerder Geas Energiewacht. “Deze maakt ook een overzicht van de maatregelen die de woningeigenaar kan nemen”, zegt Van der Zee. “Om de maatregelen voor de woning te financieren, biedt Enschede een goedkope lening aan.”
De lening geldt voor woningen die ouder zijn dan tien jaar en een WOZ-waarde hebben van maximaal 265.000 euro. De eigenaren kunnen een bedrag tussen 2500 en 15.000 euro lenen tegen een rente van 2 procent per jaar. Het geld moet worden besteed aan het energiezuinig maken van de woning.

Top vijf

Van der Zee vindt dat er meer initiatieven moeten komen zodat energie kan worden bespaard. Hij vindt daarom dat ook het Rijk mee moet gaan werken en roept ook gemeenten op de werkwijze van de gemeente Enschede te volgen. “Alleen dan is het mogelijk om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te behalen.” Volgens Van der Zee zit Nederland in de top vijf van landen die het slecht doen op het gebied van energiebesparing. De maatregelen die in verschillende gemeenten en door corporaties zijn genomen om zuiniger met energie om te gaan, vindt hij ontoereikend. Inmiddels is er binnen Enschede veel vraag naar de Energiescan.

Reageer op dit artikel