nieuws

‘Dura Vermeer profiteert van snel ingrijpen’

bouwbreed

‘Dura Vermeer profiteert van snel ingrijpen’

Dura Vermeer komt dit jaar zonder al te veel kleerscheuren door, verwachten topmannen Dick van Well en Job Dura. 2010 Wordt een ander verhaal. “Dan verliezen we misschien zomaar 100 miljoen euro aan omzet.”

Natuurlijk kan Dura Vermeer zich niet aan de huidige recessie onttrekken,
benadrukt bestuursvoorzitter Dick van Well. Ook de aannemer uit Zoetermeer
verkoopt veel minder nieuwbouwwoningen dan normaal. Opdrachtgevers in bouw en
vastgoed houden bovendien de hand op de knip; de kans dat de orderportefeuille
stagneert, is daardoor aanwezig. Toch zal Dura Vermeer een grote sanering,
waarbij in één klap vele honderden arbeidsplaatsen verloren gaan, bespaard
blijven. “We hebben eerder al ingegrepen”, verklaart Van Well. “Vorig jaar april
zagen we de woningverkopen in het oosten en zuiden al teruglopen. Na de zomer
begon de kredietcrisis zich af te tekenen. Toen hebben we direct maatregelen
genomen.” De bouwer voegde zijn bouw- en vastgoedactiviteiten in Zeeland samen
met die in Brabant. Daarnaast werd de capaciteit in de regio’s Amsterdam en
Haarlemmermeer fors verminderd. De omzetbegroting werd in beide werkgebieden
teruggeschroefd van 80 naar 50 miljoen. Bij die laatste ingreep speelde ook mee
dat de onderneming rond Amsterdam op enkele grote woningbouwprojecten verliezen
had geleden. De tegenvallers houden verband met de hoge prijzen die
onderaannemers toen nog rekenden voor werken in de hoofdstad. Job Dura: “Vanwege
de files meden ze Amsterdam liever. We hebben daardoor meer dan gebruikelijk
moeten betalen om de projecten uitgevoerd te krijgen. De congestie heeft ons
veel geld gekost, kan je zeggen.” De projectverliezen te samen met de
reorganisaties leverden Dura Vermeer een kostenpost op van 13 miljoen euro.
Uitstel van werken kostte het bedrijf nog eens 6 miljoen. Het totaal, 19
miljoen, legde de aannemer ten laste van de winst over 2008. Het
bedrijfsresultaat zakte daardoor met 47 procent tot 10,9 miljoen. De omzet van
Dura Vermeer steeg met ruim 5 procent tot 1,13 miljard. Van Well verwacht dat de
opbrengsten over 2009 ongeveer gelijk zullen blijven. “Wat we aan volumes in
Amsterdam en Haarlemmermeer inleveren, winnen we elders weer terug. Pas in 2010
houden we rekening met een lagere omzet. Dan kunnen we zomaar 100 miljoen
verliezen. Dan heb je het over een omzetverlies bij bouw en vastgoed van 15 tot
20 procent.” Het resultaat zal hoger uitkomen dan dat van vorig jaar. Anders dan
in 2008 verwacht Dura Vermeer dit jaar minder last te hebben van het
doorschuiven van projecten. “Bovendien profiteren we van de dalende prijzen van
materialen en onderaannemers”, zegt Van Well. “En we zijn financieel gezond dus
hinder van de banken ondervinden we niet”, vult Dura aan. “In deze tijd is dat
een grootvoordeel.”

Snijden

Helemaal verstoken van reorganisaties blijft het bedrijf dit jaar naar alle
waarschijnlijkheid echter niet. “Het is niet reëel te denken dat we 2009
doorkomen zonder ergens in dit bedrijf te moeten snijden. Maar zelfs dan zal het
resultaat boven dat van 2008 uitkomen”, verzekert Van Well. Hij en Dura
verwachten overigens dat de huidige crisis nog wel een aantal slachtoffers zal
maken in de bouw. Dura: “Alle bedrijven die veel met vreemd vermogen werken,
krijgen het moeilijk. Banken zijn veel kritischer en stellen scherpere eisen. Er
zijn nog wel wat klappen te verwachten.” Zelf is Dura Vermeer met een
solvabiliteit van 30 procent ronduit solide. Dat neemt niet weg dat ook het
bedrijf de ontwikkelingen bij klanten, onderaannemers en leveranciers goed in de
gaten houdt. Een faillissement uit die hoek kan de bouwer immers ook schaden.
Van Well: “Wij zijn vooralsnog niet geplaagd door omvallende opdrachtgevers of
-nemers. Maar ook wij zullen wel een keer te maken krijgen met een curator,
vrees ik.”

Resultaten

2008 2007 Omzet 1132 1076 bouw/vastgoed 647 623 infrastructuur 457 431
Bedrijfsresultaat 10,9 20,5 Nettowinst 7,5 19,1 Orderportefeuille 2104 2155x
miljoenen euro.

Groen-geel bloed

Dick van Well blijft langer verbonden aan Dura Vermeer dan gepland. Zijn
beoogd opvolger, Jan Wierenga, stapte eind vorig jaar op vanwege verschil van
mening over de aansturing van het bedrijf. Aan zijn vertrek ligt geen ruzie ten
grondslag, verzekert Van Well. “Het heeft gewoon niet geklikt tussen hem en de
organisatie”, zegt hij. “Jan heeft een andere achtergrond, komt van het
beursgenoteerde BAM. In mijn ogen zou Dura Vermeer best zo’n type leider kunnen
gebruiken. Maar het klikte niet. Dan kun je maar beter snel afscheid van elkaar
nemen. Zeker in deze economische moeilijke tijd, die vraagt om duidelijkheid.”
Dat Van Well nu noodgedwongen langer moet doorwerken, vindt hij geen probleem.
“Ik heb groen-geel bloed door mijn aderen stromen. Bovendien zou het niet leuk
zijn geweest om het schip te moeten verlaten in slecht weer.”

Reageer op dit artikel