nieuws

Doortrekken A4 minder ongezond dan verlengen A16

bouwbreed

Uit het eerste gezondheidsonderzoek bij een wegenbouwproject blijkt dat het doortrekken van de A4 gezonder is dan het alternatief. Volgens Rijkswaterstaat viel dat wel te verwachten.

Op het gebied van geluid en luchtkwaliteit scoort het doortrekken van de A4
beter dan het verlengen van de A16. Vertaald in gezondheidseffecten betekent het
dat bij het doortrekken van de A4 minder mensen last zullen krijgen van
slaapstoornissen, te hoge bloeddruk, stress of hart- en vaatziekten. Ook de kans
op luchtwegklachten of vroegtijdige sterfte is bij het doortrekken van de A4
kleiner. Co Verdaas, gedeputeerde van de provincie Gelderland, noemt die
conclusie weinig verrassend. “Dat wisten we voor dit onderzoek al.” Ook
Rijkswaterstaat meldt dat het onderzoek niet veel nieuwe informatie heeft
opgeleverd. “Wel zal het bijdragen aan meer draagvlak”, meent Raymond Schuurkes
van Rijkswaterstaat. Hij benadrukt dat de verschillen tussen de twee
alternatieven klein zijn. “Als de A4 supergezond zou zijn en de A16 ongezond,
dan had je er echt iets aan gehad.” Op rijksniveau bestaat discussie over de
vraag hoe gedetailleerd de van geluid, stank, luchtkwaliteit en externe
veiligheid op de volksgezondheid moeten worden doorgerekend. Een griepje of
verkoudheid relateren aan een nieuwe weg is volgens Schuurkes niet aan de orde.”
Waar de grens moet komen te liggen, zal volgens hem lastig te bepalen zijn.
“Tussen wegverkeer en gezondheid bestaat geen eenduidige relatie. Geluid heeft
bijvoorbeeld meerdere bronnen dan verkeer alleen.” Verdaas vindt het hoe dan ook
een onzinnige discussie. “Voor de genoemde normen bestaan al normen. De lucht zo
schoon mogelijk krijgen, moet het streven zijn.” Onzin, meent het RIVM. “De
huidige milieunormen zeggen niets over het totaal aantal blootgestelde mensen
aan slechte luchtkwaliteit of lawaai. Ook als de norm wordt gehaald, kan het
gezondheidseffect slecht zijn. Andersom kan het ook positief uitpakken.” Hanneke
Kruize van het RIVM vindt dat het aspect ‘groen’ eigenlijk ook in
gezondheidsonderzoeken moet worden meegenomen. “Met bomen, parken, ondertunnelde
wegen in je plan, kun je de omgeving gezonder maken.” Kruize vindt dat
gezondheidseffecten een grotere rol moet spelen bij infrastructurele projecten.
“Maar we moeten het wel slim doen.” Dat een gezondheidsonderzoek voer zou zijn
voor doorgewinterde bezwaarmakers bestrijdt ze. “Ik snap die gedachte wel, maar
aan de andere kant wonen mensen wel langdurig in een bepaalde omgeving. Niemand
wil toch dat mensen gezondheidsklachten krijgen door negatieve factoren in die
omgeving? Waar een wil is, is een weg.”

Reageer op dit artikel