nieuws

De overheid moet keihard worden wakker geschud

bouwbreed Premium

De overheid moet keihard worden wakker geschud

Rinus Platschorre wil vanuit koepel NVTB (Nederlands Verbond Toelevering Bouw) een bouwbrede actie ontketenen om de vastgelopen woningbouw los te trekken. De Zeeuw zegt plannen te smeden om de overheid keihard wakker te schudden.

Geen dikke rapporten. Actie! Als de bouw stilvalt, zijn de gevolgen
desastreus. Weg alle hoop op vernieuwing, verdwenen het opgebouwde vakmanschap.
Met daar bovenop nog de ellende van werkloosheid. “Wat keihard moet gebeuren is
een generieke btw-verlaging voor zowel nieuwbouw als renovatie. Het geld moet
niet bij de bedrijven terechtkomen maar bij de consument. Dat geeft de mensen
zekerheid. Laat de consument de volle prijs betalen en vervolgens de btw
aftrekken bij zijn belastingaangifte. In België werkt dat prima.” Het geneuzel
is wat Platschorre betreft voorbij. Kies voor de lage btw, verhoog de
hypotheekgarantie van de huidige 265.000 naar minstens 350.000 euro en overweeg
weer premiewoningen in te voeren. Tref maatregelen waardoor zelfs kopers zonder
geld een woning kunnen bemachtigen. Den Haag kan vanuit het bedrijfsleven nog
voor de grote vakantie een uitgewerkt pakket maatregelen verwachten.

Functionarissen

Wollige nota’s. Platschorres gezicht betrekt. “Ik ken die stukken maar al te
goed. Uit mijn tijd bij VNO-NCW bijvoorbeeld. Sindsdien is het nota schrijven
alleen nog maar erger geworden. Weet je wat het probleem is? De nota’s worden
geschreven door de functionarissen. Dat zijn mensen met een eigen jargon, ze
kennen elkaar. En de ondernemers maar knikken. Je ziet het verschijnsel in de
brancheorganisaties, bij de overheid en zelfs bij de vakbond. Al hebben bij die
laatste club de functionarissen andere sokken aan. Weg met de wollige nota’s. We
moeten er als ondernemers zelf weer bovenop gaan zitten. Er bestaat namelijk een
verschil tussen weten en voelen.” Platschorre is vast van plan het Nederlands
Verbond Toelevering Bouw weer stevig op de kaart te zetten. Hij herinnert zich
de geboorte van de organisatie in 1988. Bij de onderhandelingen over de
collectieve arbeidsvoorwaarden bleken fabrikant en handel volledig over het
hoofd gezien. Ho, ho. Voortaan cementzakken van hooguit 25 kilo en blokken van
18 kilo? Mag de industrie daar misschien ook iets over zeggen? De NVTB had
onmiddellijk draagvlak en kreeg dertig brancheorganisaties achter zich. De
nieuwe voorzitter van de NVTB ziet de bouw als een kruiwagen vol lastige
kikkers. Anders dan de landbouw met zijn productschappen en sterke boerenkoepel
LTO is de bedrijfstak bouw nooit geslaagd een krachtige vuist te maken. Wie
behartigt de Nederlandse belangen in Brussel? Bouwend Nederland waakt over
contracten en systemen van aanbesteding maar heeft geen interesse voor
producten. De NVTB probeert – zonder veel aanzien in den lande, dat geeft
Platschorre grif toe – op zijn terrein de vinger aan de pols te houden.
“Misschien is de bouw altijd wel veel te individueel geweest. Je ziet dat terug
bij de overheid. Vroeger hadden we bij de voorganger van het ministerie van VROM
in ieder geval nog een coördinator bouwproductie.” De pogingen om via de
Regieraad en PSIBouw te komen tot een krachtige vernieuwingsslag zijn volgens
Platschorre ronduit mislukt. “Ik heb gezeten bij het eerste A4’tje dat moest
leiden tot de Regieraad. Als je echt wilt veranderen zijndrie dingen van belang.
De top moet willen en dat ook laten zien. Er moet een zichtbaar proces op gang
komen. De zichtbare resultaten moeten tot uiting komen in concrete projecten. De
moed heeft ontbroken om echte veranderingen door te voeren. Als je voor een
nieuwe richting kiest, moet je het lef hebben regelingen en fondsen die bij de
oude werkwijze horen af te schaffen. Dat is niet gebeurd. Daardoor vallen mensen
terug in hun oude manier van doen. Talrijke projecten zijn op een goede manier
ingezet met design 0x26 construct. Daarna werkte men toch weer verder op de
vertrouwde wijze. Kijk naar de Westerscheldetunnel. Van de oorspronkelijk
bedoelde werkwijze is geen spaan overgebleven. Gelukkig zagen we toch een prima
eindproduct.” Platschorre vreest dat de huidige crisis de noodzakelijke
vernieuwing een zware slag toedient. Steun toch de honderden bedrijven die zich
in projectoverstijgende ketens verbonden hebben om hoogwaardige eindproducten te
maken. Van energiezuinige gebouwen tot krachtige wijken. Dat moet de nieuwe
aanpak zijn. “Waarom heeft de bouw nog steeds zulke hoge faalkosten? Omdat
telkens met de prijs als enig criterium geprobeerd wordt een uniek product te
maken. Die werkwijze is strijdig met de theorie van het vermijden van fouten. Je
ziet nu iedereen zich weer volvreten met omzet van slechte kwaliteit. Daardoor
dreigt het stukje vernieuwing dat wel gelukt is te verdwijnen. De bouw verdient
beter. En daarom hebben we maatregelen nodig om de overheid wakker te schudden.”

Terug van nooit weggeweest

Rinus Platschorre is terug. Ook al is de Zeeuw nooit geheel weggeweest uit de
bouw. Geboren in 1938 op Colijnsplaat, studeerde hij in 1959 aan de Hogere
Technische School te Dordrecht af in de Civiele Techniek. Zes jaar eerder had
hij in drie spannende dagen op een zolderkamertje de Watersnoodramp overleefd.
Platschorre klom op bij bouwbedrijf Bredero en vervulde internationale functies
bij bandenfabrikant Vredestein. Hij werd topman van betonbedrijf Mebin,
bouwstoffenconcern ENCI en aannemer TBI. Zijn vertrek bij de Rotterdamse bouwer
dateert al weer van 2001. Na het neerleggen van zijn functie als
bestuursvoorzitter stortte Platschorre zich met hernieuwde energie op zijn
geboorteprovincie Zeeland. Sjorde aan het thema ecologie en delta, koppelde
Wageningen aan Delft en ontplooide nieuwe visies op het boeren in zilte
omstandigheden. Is binnen de dijken geld te verdienen met wormen, schelpen en
zeekraal? Gelijktijdig bekommerde de rusteloze Zeeuw zich over talrijke
commissies, kenniscentrum CUR en de ontwikkelingen bij de Regieraad. In maart
accepteerde Platschorre (70) als opvolger van Gerard van Egerschot de
voorzittershamer van het Nederlands Verbond Toeleverende Industrie, de koepel
waarvan hij in 1988 een van de medeoprichters was.

Reageer op dit artikel