nieuws

Controversieel beleid Heerlen

bouwbreed Premium

De gemeente Heerlen kan sinds 1 mei bij aanbestedingen ondernemingen uitsluiten waartegen een strafrechtelijk onderzoek loopt. Bouwend Nederland maakt bezwaar omdat bij een onderzoek nog geen rechtsoordeel is uitgesproken.

Ook bouwbedrijven waarbij de NMa een onderzoek heeft ingesteld lopen dit
risico. Dick van Werven, jurist bij Bouwend Nederland: “Dit druist in tegen het
rechtsbeginsel dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is. Nu geldt
feitelijk het omgekeerde: schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dit is
juridisch onhoudbaar.” Volgens wethouder Diederen (financiën, Heerlen) is er
geen probleem. “We hebben goede kaders opgesteld, we kijken per geval of we
willen uitsluiten.” Het beleid volgt na een corruptieschandaal binnen de
gemeente en een onderzoek van de NMa bij 19 bedrijven in de regio. “Een
rechtsgang kan soms jaren duren. We willen daar niet op wachten,” licht de
wethouder toe. In Heerlen houdt men al rekening met een rechtsgang over de
nieuwe aanbestedingsregels. Diederen. “Maar we zijn niet over één nacht ijs
gegaan. Het is naar ons idee haalbaar een privaatrechtelijke consequentie te
verbinden aan een strafrechtelijke verdenking.” Bouwend Nederland beraadt zich
nog op stappen en gaat eerst met de gemeente in gesprek.

Strafpunten

Heerlen heeft ook een systeem ontworpen waarbij ondernemers strafpunten
krijgen bij integriteitsschendingen, eerdere veroordelingen, wanprestatie of
fraude. Aannemers die vijf strafpunten hebben gehaald, mogen bij aanbesteding
niet meedoen. Bouwend Nederland vreest willekeur bij de toepassing van dit
systeem. Maar de gemeente benadrukt dat aannemers tevoren precies wordt verteld
voor welke overtredingen ze hoeveel strafpunten krijgen. Volgens de wethouder
zijn zowel bouwondernemingen als andere gemeenten positief. “De goeden lijden nu
onder de slechten. Veel bedrijven willen op een correcte manier meedingen, maar
vangen bot doordat andere bedrijven soms irreël laag inschrijven.” Volgens een
woordvoerder van Heerlen tonen gemeenten uit het hele land interesse voor dit
nieuwe beleid.

Reageer op dit artikel