nieuws

Constructief veilig bouwen begint met verhaal vertellen

bouwbreed Premium

Constructief veilig bouwen begint met verhaal vertellen

Je kunt nog zo’n goede constructeur, ontwerper, aannemer of adviseur zijn, in je eentje krijg je een bouwwerk niet veilig. Bij constructieve calamiteiten gaat doorgaans op meerdere niveaus iets fout. Wil je constructieve veiligheid borgen, dan moet je op alle niveaus goed (samen)werken, stelt Dik-Gert Mans.

Waarborgen van constructieve veiligheid is niet alleen je eigen klus doen,
maar ook anderen vertellen wat en waarom je iets doet. Een projectorganisatie
waarin écht wordt gepraat en men niet alleen de papieren normen, bestekken en
contracten naleeft. Samenwerking is nodig. In het kielzog van veiligheid praat
je dan meteen over hogere kwaliteit en lagere faalkosten. Extra aandacht voor
veiligheid betekent niet per definitie meer geld uitgeven. Men heeft eigenlijk
vrij eenvoudig invloed op constructieve veiligheid door op drie niveaus zaken
aan te scherpen, zo leert een analyse van het Platform Constructieve Veiligheid,
dat wil leren van technisch falen en verbeteringsopties wil aandragen. Het
eerste niveau is dat van de professional die keurig zijn of haar klus doet, maar
weinig oog heeft voor de samenhang der dingen. Die specialist moet in feite niet
alleen z’n vak verstaan, maar dit vak ook ‘verkopen’ binnen de
projectorganisatie. Hij moet helder maken wat hij doet. Het tweede niveau is de
projectorganisatie, waarin alles bij elkaar komt. Daarin moet iedereen zijn
verhaal vertellen over te verrichten bouwtaken. Alsmede over de eigen schutting
kijken wat anderen doen. Met communicatie en gedeelde kennis zorg je voor een
gedegen proces, waarin het onderwerp veiligheid een vanzelfsprekendheid is. Het
derde niveau is dat van de sector. Hoe is men gewend met elkaar te werken? Is er
vertrouwen? Is er meer aandacht voor rendement dan voor kwaliteit? En zijn de
voorschriften niet te dominant of te ingewikkeld, zodat zelfs professionals
verdwalen? Eurocodes, aparte normen voor beton-, staal- en houtconstructies,
extra voorschriften van leverancierszijde? Bouwwerken worden steeds complexer,
mede omdat we in de bestaande omgeving bouwen. Daar horen goede voorschriften
bij. Maar het noopt ons ertoe om nóg meer met elkaar te praten in die
projectorganisatie om tot een juiste norminterpretatie te komen voor die unieke,
complexe bouwopgave. Iedereen denkt dat construeren een exact vak is. Maar al
die papieren normen, voorschriften, bestekken en contracten kunnen anders worden
uitgelegd. Een second opinion kan op grond van dezelfde normen tot een andere
uitkomst leiden. Alleen al om die reden hecht ik veel waarde aan het
vier-ogen-principe. Gewoon een ander naar de berekening en uitvoering van de
constructie laten kijken. Niet te vrijblijvend binnen hetzelfde bureau, maar met
de frisse blik van een buitenstaander. Daarnaast is het goed om zaken doorlopend
te verifiëren en te controleren. Je moet meten en weten dat iets goed gebeurt.
Geen controle om de controle, maar een manier van werken introduceren met vaste
aandacht voor risico’s en veiligheid binnen de samenwerkende projectorganisatie.
Er is niets tegen een vakkundige opzichter die aan een dag per week genoeg heeft
om een project te toetsen. Second opinions, het vier-ogen-principe, opzichters,
het betekent geen vlucht naar achteren in ons moderne bouwproces, maar een stap
voorwaarts in constructieve veiligheid. Dat maken wij ook duidelijk tijdens de
parallelsessie ‘Bouwen in de stad’ op de CUR-dag van 14 mei, die in het teken
staat van constructieve veiligheid. Het platform wil bouwstenen ontwikkelen om
de projectorganisatie en individuele deelnemers daarin te helpen om
constructieve veiligheid te verankeren. Te denken valt aan een opleverdossier en
het kijken naar andere rolverdelingen, zoals bij design0x26construct. Het is
ontluisterend om te zien hoe zelfs op gangbare bouwwerken zaken fout lopen. Vaak
gemakkelijk vermijdbaar, maar toch gebeurt het. Ook ons platform zal dat niet in
één keer kunnen oplossen. We kunnen wel leerprocessen aanjagen. Zodat wij niet
telkens een speciale bijeenkomst over veilige constructies hoeven te houden…

Reageer op dit artikel