nieuws

Breda ongelukkig met uitstel digitale plannen

bouwbreed

De gemeente Breda is teleurgesteld over het besluit van het ministerie van VROM, Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de digitalisering van ruimtelijke ordeningsplannen uit te stellen tot 1 januari 2010

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat, dat vanaf 1 juli 2009 alle ruimtelijke ordeningsplannen digitaal moeten worden voorbereid, vastgesteld en beschikbaar gemaakt. Breda was in maart 2009 gereed, maar moet nu extra kosten maken om de plannen tot 1 januari 2010 ook analoog beschikbaar te hebben. “We beraden ons hoe we hiermee omgaan en op wie we de extra kosten kunnen verhalen”, zegt coördinator Peter Nieuwlaat van de gemeente Breda. “De gemeenten die niet gereed zijn, worden nu beloond, terwijl de gemeenten die hun zaken op orde hebben worden gestraft. Het is zeer frustrerend, dat we de bestemmingsplannen ook nog analoog moeten aanleveren.” Breda heeft het project samen met Crotec uit Den Bosch uitgevoerd. Van alle lokale overheden is 62 procent op tijd klaar voor de invoering van de digitale ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel