nieuws

Brabant stopt 250 miljoen in woningbouw

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant trekt de komende drie jaar 250 miljoen euro uit om de woningbouw te stimuleren.

Met dat geld kunnen volgens het provinciebestuur 10.000 huizen worden gebouwd
die anders door de kredietcrisis niet gebouwd zouden kunnen worden. Dat is goed
voor 17.500 manjaren aan directe en indirecte werkgelegenheid.

De financiële steun voor de woningbouw is onderdeel van de gehele Brabantse
aanpak van de kredietcrisis die de provincie in februari op hoofdlijnen al
aangekondigde. In totaal is hiervoor 400 miljoen euro beschikbaar.

De afgelopen maanden heeft de provincie overleg gehad met gemeenten,
corporaties, ontwikkelaars en banken om de juiste aanpak te bepalen. De
provincie heeft 240 woningprojecten bekeken die door 53 Brabantse gemeenten
waren voorgedragen voor steun omdat ze last hebben van de recessie. De eerste
zeventien projecten hiervan zijn geselecteerd, waarvan de eerste twee binnenkort
kunnen starten. Het gaat om het project Signatuur in de wijk Boschveld in Den
Bosch en Park Luistruik in Nuenen. Namen van de overige projecten zijn nog niet
bekend omdat de gemeenten nog geïnformeerd moeten worden. De selectie van
projecten gaat de komende drie jaar door. Projecten die in aanmerking komen voor
een financiële injectie moeten startklaar zijn: de vergunningen moeten verleend
zijn en de woningen moeten al te koop zijn, en alle betrokkenen bij een project
moeten meedoen. Alleen gemeenten kunnen projecten voordragen bij de provincie.

Naast stimuleren van de woningbouw, is de provincie ook bezig met het
uitwerken van maatregelen om het kopen van woningen aantrekkelijker te maken en
eventuele drempels weg te nemen. Nog voor de zomer moeten die op papier staan.

Reageer op dit artikel