nieuws

‘Bouwvakker verdient evenveel respect als premier Balkenende’

bouwbreed Premium

Peter van Kleij staat aan het roer van ArboNed, de moedermaatschappij van het in de bouw vertrouwde ArboDuo. De trots van het ambacht moet in ere worden hersteld. Sta maar eens een kwartiertje stil bij de stratenmakers. “Ze moeten de ogen uit hun kop schamen. Waarom zijn ouders toch bang dat kun kind naar het vmbo moet? Alsof de tekst op een diploma synoniem is voor geluk.”

Algemeen directeur Peter van Kleij van ArboNed schiet uit zijn slof. Zijn
organisatie levert als specialist in arbeidszaken maatwerk voor 1,3 miljoen
werkende Nederlanders. Zorgvuldig wordt in alle bandbreedtes rekening gehouden
met de grote verscheidenheid aan bedrijfsculturen. Kom bij Van Kleij echter niet
aan het individu. “Ik heb geleerd voor iedereen respect te hebben”, reageert de
topman van ArboNed scherp. “De bouwvakker verdient evenveel respect als Jan
Peter Balkenende. Ik heb nog leren vijlen. Is ons huidige onderwijs ingesteld op
vakmensen? Helaas niet. En dat is jammer”.

Van Kleij herinnert zich nog die dag in België. Waren ze daar een kruispunt
aan het bestraten. Prachtig! Een kwartiertje keek hij toe.”In Nederland komt het
ambachtelijke steeds meer op de achtergrond te staan. Vakmanschap gaat ergens
over, ambachtslieden creëren iets. Ik kan daar van genieten. Zeker, die
stratenmakers in België liepen het risico binnen tien jaar last te krijgen van
een versleten rug. Daarom is het zo mooi dat we hen kunnen helpen om
hulpmiddelen te gebruiken. Zodat ze hun mooie ambacht kunnen blijven
uitoefenen”.

In zijn jonge jaren was Peter van Kleij een lastig kereltje. Best wel. Met
elf ging hij naar de Lagere Technische School. Drie jaar later klopte hij met
lts-diploma aan bij de Middelbare Zeevaartschool. Varen, dat was het einde! Of
toch ook weer niet. Verkering bracht hem tot inkeer waarna achtereenvolgens in
rap tempo de bullen van mts, hts en universiteit Nijenrode werden binnengehaald.
De directeur van ArboNed beweegt zich sindsdien net zo gemakkelijk in kringen
van handwerkers als binnen stropdasculturen.

Van Kleij ziet de belasting van mensen steeds meer toenemen. De trend lijkt
niet te stoppen. Keek zijn generatie nog ontspannen naar de avonturen van
zwerver Swiebertje, zijn zoon combineert hyves en games met muziek op de
koptelefoon en kijkt gelijktijdig televisie. “Door de informatietechnologie
nemen de prikkels exponentieel toe. Sneller gaat alles, steeds sneller. De
categorie werkenden van 45 tot 65 is al gegroeid van 38 naar 41 procent. Geld en
cursussen helpen niet om bij deze groep het verzuim terug te dringen. We zullen
de mensen weerbaarder moeten maken. In onze opvatting: zowel fysiek, mentaal als
spiritueel.”

Dat het woord spiritueel bij sommigen tot een schrikreactie leidt, daarvoor
heeft Van Kleij begrip. Niet iedereen hoeft op alle drie de thema’s aan te
haken. Elk bedrijf heeft immers zo zijn eigen cultuur en werkpatronen. “Het
begrip fysiek is de opperman duidelijk: het is zonde je knieën en rug te
verwaarlozen. Mentaal slaat bijvoorbeeld op de omgang van de leiding met het
personeel. En spiritueel? Vraag je gerust af of je bouwvakker wilt zijn in
Nederland of Australië. Zit je in de juiste fase van je leven wel op de juiste
plek? Je kunt uitval krijgen omdat mensen ergens zitten waar ze niet willen
zijn.”

Volgens Van Kleij neemt in de hedendaagse samenleving het verschil tussen
werk en privé af. Steeds groter wordt de overlap. ArboNed kijkt daarom in zijn
onderzoeken naar zowel de mens als zijn omgeving. Het verzuim wordt beschouwd
als een symptoom, niet als een oorzaak. “Nederland is met een gemiddeld verzuim
van 4 procent geen zieke natie. Het aandeel is 7 tot 8 procent geweest. Vooral
bij de overheid was het verzuim hoog. De in 2002 ingevoerde wet Poortwachter
heeft effect gehad.”

Met de vergrijzing van de samenleving neemt volgens Van Kleij het belang van
op leeftijdsfases gericht beleid toe. Duidelijke verschillen komen dan aan het
licht tussen de mensen van het kantoor en de bouwput. De directeur van ArboNed
is – op persoonlijke titel – nadrukkelijk tegenstander van een algehele
verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

“Ik kan weinig sympathie hebben voor degenen die tegen mensen na 45 jaar
werken willen zeggen: ga jij nog maar even twee jaar door. Zo’n persoon wordt
dan op dezelfde leest geschoeid als de student die, al dan niet op kosten van
zijn ouders, tot zijn dertigste met de neus in de boeken heeft gezeten. Dat valt
niet uit te leggen.” n

Bouwspecialist ArboDuo krent in de pap ArboNed

De markt voor arbodiensten is deze eeuw 30 tot 40 procent gekrompen.
Oorzaken: de liberalisatie en invoering van de wet Poortwachter. Consolidatie
heeft 60 procent van de markt in handen gebracht van de grote spelers Arbo Unie,
Achmea Vitale en ArboNed. Krent in de pap ArboDuo, onbetwist marktleider in de
bouwnijverheid, vond eind vorig jaar onderdak bij ArboNed. Tegen de verdrukking
in groeide ArboDuo tot een organisatie van 220.000 klanten en 20 miljoen euro
omzet. ArboNed is een paar maten groter en haalde vorig jaar 125 miljoen omzet
uit de markt. De klantenkring is door de overname gegroeid tot 1,3 miljoen
Nederlanders.

Peter van Kleij (53) volgde in februari Paul Verburgt op als algemeen
directeur van ArboNed. Eerder vervulde hij topfuncties bij Achmea Vitale en
Manpower Nederland.

Reageer op dit artikel