nieuws

‘Bouwsector praat zichzelf in de put’

bouwbreed

‘Bouwsector praat zichzelf in de put’

Van Wijnen maakte afgelopen jaren reuzenstappen naar 750 miljoen euro omzet. Nu gaat de bouwer zich richten op kwaliteit en rendement, aldus topman Cees van Bemmel. “Nog beter worden, is ons streven.”

Halverwege het gesprek veert Van Bemmel op. “We moeten onszelf in de bouw ook
niet in de put praten”, zegt hij. De bestuursvoorzitter van Van Wijnen reageert
op de vele negatieve geluiden die de laatste maanden in de sector klinken.
Saneringen, ontslagen, productieverlagingen; het lijkt soms of er straks
helemaal niet meer wordt gebouwd, vindt hij. Natuurlijk moet de sector rekening
houden met krimp, benadrukt Van Bemmel. En natuurlijk zullen bedrijven de
recessie aan den lijve gaan ondervinden. Maar dat is geen reden om in paniek te
raken. Van Bemmel: “Uiteraard zijn beheersing van kosten en werkkapitaal nu
belangrijk. Ook wij hebben de organisatie op enkele plekken wat aangepast, maar
van een grote reorganisatie is hier geen sprake. Ja, we zullen keihard moeten
werken. Onze commerciële jongens zullen klanten moeten vinden, onze
ontwikkelaars posities verwerven. Maar paniekvoetbal? Nee, dat spelen we niet.
Dat is ook onnodig.” Van Wijnen gaat geen omzet najagen om werknemers maar aan
het werk te houden, zegt Van Bemmel. “Een goede boterham verdienen, staat
voorop.” Dat laatste heeft de aannemer altijd nagestreefd, vertelt de bestuurder
op het hoofdkantoor in Baarn. Toegegeven, afgelopen jaren stond het vizier
vooral gericht op omzet. Een uitvloeisel van het ondernemingsplan 2005, dat
voorzag in de groei naar een omzet van 750 miljoen en de voltooiing van het
gewenste landelijk dekkend netwerk van bouwbedrijven. Tevreden stelt Van Bemmel
vast dat de doelen zijn behaald. “In 2005 lag de omzet rond de 500 miljoen.
Vorig jaar zijn we geëindigd op 747 miljoen.” Overnames – van onder meer Bimo
Bouw en bouwbedrijf Timmers – deden de omzet met 130 miljoen toenemen. De rest
werd geheel op eigen kracht gerealiseerd. “Afgelopen jaren gold: een euro kopen,
een euro zelf groeien.”

Leren

De brutomarge klom met 0,1 procentpunt naar 3,6 procent. Ondanks die toename,
ziet Van Bemmel nog ruimte voor verbetering. “We moeten vooral beter worden in
grote, complexe projecten”, geeft hij aan. “Onze kracht zit in de 25
vestigingen, verspreid over het land. Die draaien allemaal een omzet tussen de
30 en 60 miljoen. Daarmee zijn ze eigenlijk te klein voor hele grote, moeilijke
werken, zo hebben we ervaren. Zaak is nu daarvan te leren. Soms is de oplossing
heel simpel. Als we niet goed zijn in het bouwen van ondergrondse
parkeergarages, moeten we er een partij bijhalen die dat wel is. Maar het begint
natuurlijk al bij de vraag: wat voor projecten wil je binnenhalen.” Met de
magere jaren op komst – het EIB verwacht een productiedaling van 5,5 procent in
2010 – gaat Van Wijnen werken aan kwaliteitsverbetering. “Nog beter worden. Daar
richten we na jaren van uitbreiding nu alle aandacht op.” Hoewel, Van Bemmel zou
zich graag nog versterken in Zeeland en in het westen van het land. Ook wil hij
de opbrengsten uit renovatie en onderhoud, nu ongeveer 15 procent van de
totaalomzet, opvoeren. De recessie biedt wat dat betreft kansen, weet ook de
topman. “Ik verwacht dat er nog wel wat bedrijven in moeilijkheden zullen komen.
Dat kan voor ons gunstig zijn, ja. Aan de andere kant: bij een overname ga je
niet over een nacht ijs. Het bedrijf dat we willen inlijven moet ook bij ons
passen. Vergeet niet, wij zijn eigenwijze, sympathieke knurften.” Veel minder
dan de bazen van andere grote bouwbedrijven, lijkt Van Bemmel zich zorgen te
maken over de huidige economische crisis. Voor de topman komt de teruggang ook
niet als een verrassing. “De periode van krimp was er sowieso wel gekomen. De
kredietcrisis heeft die slechts bespoedigd. Zoals het in de bouw afgelopen jaren
is gegaan, was niet vol te houden. Bedrijven hebben veel te veel risico’s
genomen met grondaankopen. Er is te veel betaald voor posities waarvan niet eens
duidelijk was of ze ooit tot ontwikkeling zouden komen. Veel bouwers hebben te
strak voor de wind gezeild. Nu de economie is verslechterd en banken kritischer
zijn geworden, laat zich dat gelden.”

Opvoersetje

Nu de recessie een feit is, doet de overheid te weinig om de bouwproductie te
stimuleren, vindt Van Bemmel. “Het kabinet komt met een opvoersetje, terwijl de
auto met pech langs de kant van de weg staat.” Zelf pleit hij voor extra
renteaftrek voor starters. Voor elke euro die ze aan rente moeten betalen,
zouden ze 1,25 euro moeten kunnen aftrekken. Zo kan de woningmarkt weer in
beweging worden gebracht. De overheid kost het niets. Meer verhuisbewegingen
leiden immers tot meer btw-inkomsten. “Ook zou het kabinet onderhoud aan
gebouwen moeten stimuleren”, aldus Van Bemmel. “Daar heeft de sector direct baat
bij. De overheid zoekt het nu in steun voor corporaties en zorginstellingen.
Door Europese aanbestedingsregels kan het echter lang duren voordat dat geld in
de bouw terecht komt.”

Dorpse aannemer

Van Wijnen richt zich met zijn 25 vestigingen op de ontwikkeling, bouw en
renovatie van woningen, kantoren, scholen, winkels en andere gebouwen.
Uitbreiding naar de grond-, water- en wegenbouw, de installatiesector of de
grondstoffenmarkt, overweegt Van Wijnen niet. “Natuurlijk is daar binnen dit
bedrijf wel eens over gediscussieerd”, zegt bestuursvoorzitter Cees van Bemmel.
“Maar we zijn een Nederlands bedrijf, goed in bouwen en ontwikkelen. We hebben
alle energie nodig om daar nog beter in te worden.” Anders dan de topmannen van
de grootste bouwonderneming van Nederland, ziet Van Bemmel geen meerwaarde in
een breed activiteitenpallet. “Synergie tussen wegenbouw en woningbouw? Onzin.
Als wij binnenstedelijk bouwen dan halen we er gewoon een partner bij die graag
in de grond wroet. Prima rolverdeling. Nee, je moet niet te breed worden. We
hebben ook helemaal geen verstand van die andere activiteiten. Feitelijk zijn
wij maar een dorpse aannemer die dankzij vele kleine projecten een aantal grote
projecten doet.”

Reageer op dit artikel