nieuws

Bim is meer dan een afbeelding

bouwbreed

Bim is meer dan een afbeelding

Het woon- en zorgcentrum Mariënhof in Lichtenvoorde wordt ontworpen met behulp van een bouwwerk informatie model (bim). Zo’n model omvat meer dan enkel een visuele vertoning, stellen de projectmanagers Sjors van Vliet en Frits van Enk.

Aan het model is een database gekoppeld met hoeveelheidsstaten, calculaties
en berekeningen. De visuele vertoning biedt voordelen, levert tijdwinst en een
forse afname van ontwerpfouten op. Maar voor de projectmanagers levert het model
informatie waarmee het ontwerp- en bouwproces gestuurd en beheerst kan worden.
Door een goede afstemming tussen de ontwerpers en een toegewijd procesmanagement
krijgt de opdrachtgever Stichting Marga Klompé Vastgoed “meer gebouw voor
hetzelfde geld”. Dat is de overtuiging van Van Vliet en Van Enk, respectievelijk
directeur van het bureau voor bouwprojectmanagement InterBouwconsult en
directeur van het managementbureau voor de installatietechniek Veccins 3D. Het
woon- en zorgcentrum wordt ontworpen door VHGP Architecten uit Deventer.
Ingenieursbureau F. Wiggers uit Varsseveld berekent de constructie. De partners
maken gebruik van software, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld volgens
de Industry Foundation Classes (IFC)-standaard. De architect ontwerpt met Revit
Building, het ingenieursbureau construeert met Revit Construct en het bureau
voor installatietechniek modelleert met Data Design System (DDS). De
communicatie en uitwisseling vindt plaats via ProjektPlek, een virtueel plein
waarop alle informatie ter beschikking staat van de betrokken partijen.

Automatisch

Het uitwisselen en modelleren van geometrische objecten, het genereren van
doorsneden, aanzichten, details en hoeveelheidsstaten blijkt in de praktijk geen
problemen op te leveren. Wijzigingen in aanzichten en doorsneden worden
automatisch verwerkt. In het 3D-model zijn fouten makkelijk te ontdekken en
herstellen. Dat gebeurt zowel visueel als met softwarematige ‘clash control’.
Volgens Van Vliet en Van Enk vergeten bim-deskundigen dikwijls dat het ontwerp-
en bouwproces door toepassing van een bouwwerk informatie model verandert.
InterBouwconsult past daarvoor vernieuwende procesmethoden toe. Veccins 3D heeft
een concept ontwikkeld op basis van ‘commissioning’, valideren en opdrachtgeven.
Eerst zijn de gewenste gebouwprestaties vastgesteld, voor wat betreft comfort,
gemak, duurzaamheid, hygiëne en onderhoud. Vervolgens zijn de kaders geld,
risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit met de opdrachtgever
besproken. Dat vormde de basis voor adviezen van Veccins 3D aan de architect,
die voldoende ruimte vrij kon houden voor de installaties. Veccins 3D heeft het
installatiemodel pas in het definitieve ontwerp gemodelleerd en ingebracht. Deze
toepassing van het ‘commissioning’-principe voorkwam tijdverlies door onnodige
wijzigingen. Het ontwikkelen en ontwerpen met behulp van een bouwwerk informatie
model blijkt in de praktijk goed te functioneren. Volgens Van Vliet en Van Enk
is woon- en zorgcentrum Mariënhof het eerste project waarbij alle ontwerpende
partijen op basis van een bim samenwerken. De partners werken weliswaar met hun
eigen software, maar voortdurend vindt afstemming plaats of de gewenste
gebouwprestaties binnen de vastgestelde kaders worden behaald, naar tevredenheid
van de opdrachtgever. Door de ‘clash control’ worden strijdigheden tussen het
architectonische ontwerp, het constructieve model en de installatietechniek
gelokaliseerd. Zij zijn eenvoudig op te lossen, waardoor faalkosten tijdens de
uitvoering worden voorkomen. Volgens Van Vliet en Van Enk is deze werkwijze de
meest effectieve manier om aan de opdracht te voldoen.

Reageer op dit artikel