nieuws

Bij gebieds-pps blijkt dialoog lastig in te vullen

bouwbreed

De prille ervaringen met de concurrentiegerichte dialoog bij gebiedsontwikkelingen wisselen. Alkmaar is laaiend enthousiast, maar Maastricht is minder positief bij het A2-project.

Gemeenten worstelen met de vraag of ze één op één in zee mogen gaan met projectontwikkelaars bij gebiedsontwikkelingen. Het standpunt van Brussel bij Vathorst en het Auroux-arrest duwen opdrachtgevers steeds meer richting een Europese procedure, een praktijk waar opdrachtgevers massaal tegenaan hikken, mede door het gebrek aan ervaring. Aan de Europese aanbesteding kleeft het imago van dure, ellenlange en lastige procedures die nauwelijks ruimte in de plannen laten. Na de uitspraak van de Europese Commissie over het Amersfoortse Vathorst is de discussie losgebarsten over de interpretatie. Achteraf had een aantal deelprojecten toch Europees moeten worden aanbesteed. Neprom en VROM vinden dat er weinig mis is met de Nederlandse pps-praktijk, maar Economische Zaken maant tot een strikter beleid en dringt aan op aanbesteden.
Alkmaar staat op het punt de herinrichting van Overstad te gunnen aan een consortium met onder meer Volker Wessels en Ballast Nedam. Na een intensieve voorbereiding is binnen een half jaar de concurrentiegerichte dialoog in twee rondes doorlopen. Tot grote tevredenheid van de opdrachtgever die relatief lage voorbereidingskosten had en tijdens de dialoog nog bepaalde onderdelen aanpaste. Vooral de constante dreiging van concurrenten in de wachtkamer, hield marktpartijen scherp. Afgevallen marktpartij AM zal waarschijnlijk minder staan te juichen: zij krijgt maar een fractie van de procedurekosten vergoed.
Bij Maastricht verloopt de concurrentiegerichte dialoog voor de tunnel in de A2 en de opknapbeurt voor de omliggende wijken een stuk trager. De marktpartijen zijn te spreken over de vernieuwende aanpak, maar klagen van meet af aan over de trage trechtering en hoge kosten van de voorfase.
> pagina 12: Concurrentiegerichte dialoog meer waarde Overstad

Reageer op dit artikel