nieuws

Beperking regeldruk vertraagd

bouwbreed

Aan vermindering van de regeldruk wordt voorlopig niets gedaan. Minister Van der Laan wil eerst nog eens studeren.

“Jammer”, vindt oud-minister Sybilla Dekker. Als voorzitter van de commissie
Fundamentele Verkenning Bouw heeft zij veel aanbevelingen gedaan om de regeldruk
te verminderen. Rode draad in het advies was ‘publiek wat moet, privaat wat
kan’. Onder meer een gecertificeerde bouwplantoets zou er moeten komen. “Door
deze vertraging verdwijnt de dynamiek uit de aanbevelingen. Het zou beter zijn
als de minister toch wat stappen zet”, zegt Dekker in een interview in Podium.
Zij adviseert hem toch een aantal experimenten uit te voeren met de
aanbevelingen. Onlangs liet Van der Laan in het Overlegplatform Bouwregelgeving
weten er nog niet uit te zijn en meer tijd uit te willen trekken om het Plan van
Aanpak nog eens door te nemen. Een nieuwe datum heeft hij daarbij niet genoemd.
Redenen voor de vertraging zijn dat de Raad voor de Accreditatie van oordeel is
dat de gecertificeerde bouwplantoets geen certificering is. Daarnaast vraagt van
der Laan zich af of de preventieve bouwplantoets door de gemeente wel moet
worden afgeschaft. Dekker vindt het teleurstellend dat er nu helemaal niets
gebeurt. “In principe zou een provincie of gemeente natuurlijk zelf aan de slag
kunnen gaan, maar het lijkt erop dat iedereen nu naar elkaar zit te kijken.” Zij
vindt het belangrijk dat de praktijk ervaart dat de overheid echt stappen zet.
“Onze aanbevelingen waren niet ingewikkeld maar gaven juist een aantal
praktische handreikingen.”

Reageer op dit artikel