nieuws

Baksteenbranche wil voortzetting van oude cao

bouwbreed Premium

De werkgevers in de baksteenindustrie willen de huidige cao ongewijzigd met een jaar verlengen. Aanleiding is de sterk dalende afzet van vooral metselbaksteen.

In een brief aan de vakbonden schrijft het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten (KNB) te vrezen voor dramatisch grote vraaguitval die goed zichtbaar wordt na de zomervakantie. Daarbij baseert het verbond zich op onderzoeken van het EIB. Dat verwacht een scherpe daling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2009 en 2010.
Voor de baksteenindustrie voorziet het EIB een forse daling in de afzet van Nederlandse baksteen. In 2008 ging de afzet al met 8 procent naar beneden. In 2009 en 2010 zullen nog eens dalingen te zien zijn van 12 en 7 procent. Dit zijn dan nog cijfers op basis van de eerste prognose van het EIB. Later hebben de economen de ramingen nog verder naar beneden bijgesteld.
“Inmiddels bevestigen de meest recente afzetgegevens over de eerste twee maanden van dit jaar dit beeld. Die tonen een sterke afzetdaling van metselbaksteen met 26 procent”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal. Aangezien de bouw per definitie vertraagd reageert op stagnaties in de economie, zal het daar en dus ook in de baksteenindustrie alleen nog maar erger worden, vreest hij.
“Het maakt duidelijk dat werkgevers in de baksteenindustrie geconfronteerd zullen gaan worden met een dramatisch grote vraaguitval die zich de komende tijd alleen maar verder zal versterken. Duidelijk is dat dit de rentabiliteit en daarmee de continuïteit van individuele bedrijven in onze sector onder druk zal gaan zetten”, aldus Van Hal.
Aangezien de werkgevers kiezen voor werk boven inkomen, is het dan ook een logisch voorstel om de huidige cao ongewijzigd voort te zetten tot en met 31 maart 2010. Dat houdt in dat er geen loonsverhoging in zit.
FNV Bondgenoten heeft al eind februari voorstellen gedaan voor de nieuwe baksteen-cao. Dat was voordat sociale partners en kabinet centraal afspraken hebben gemaakt over de loonstijging. Daarom wordt door de FNV nog uitgegaan van de 3,5 procent stijging die was afgesproken in het najaarsakkoord. Aanstaande maandag gaan werkgevers en werknemers de eerste onderhandelingsronde in.

Reageer op dit artikel