nieuws

Amsterdam verbetert Dienst Bouw- en Woningtoezicht

bouwbreed

De gemeente Amsterdam verbetert de toetsingskwaliteit van bouwaanvragen en het toezicht op de bouw. De verbeteringen volgen op het onderzoek van de Commissie-De Boer twee jaar geleden naar aanleiding van ernstige calamiteiten op het Bos en Lommerplein.

In 2007 concludeerde Margreeth de Boer (oud-milieuminister) dat het stadsdeel bij de bouw van het complex aan het Bos en Lommerplein te veel had vertrouwd op de goede naam van aannemer Hillen 0x26 Roosen. Het toezicht door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht faalde door gebrek aan mankracht. Ook kreeg het complexe project indertijd onvoldoende prioriteit.
Amsterdam heeft daarna zijn rol bij bouwprocessen en de veiligheid grondig geanalyseerd. Dat leidde tot een omvangrijk verbeterplan. Voortaan werkt Bouw- en Woningtoezicht overal in de stad op dezelfde manier en in overeenstemming met de landelijke kwaliteitscriteria. Alle toezichthouders gebruiken dezelfde checklisten. Alle overtredingen worden daarin vermeld. Ook komt er meer eenduidigheid in de sancties na overtredingen. Om die aanpak tussen de oren van alle inspecteurs te krijgen, start dit najaar een verplichte leergang.
Amsterdam inventariseerde ook de gebouwen die qua constructie en bouwwijze overeenkomen met het Bos en Lommerplein. Dat heeft geen problemen aan het licht gebracht.

Reageer op dit artikel