nieuws

Amsterdam bouwt bescheiden door

bouwbreed

In de eerste drie maanden van 2009 zijn in Amsterdam slechts 132 nieuwe koopwoningen in aanbouw genomen. Ook is de bouw van 151 huurwoningen gestart, inclusief een complex van 94 woningen in stadsdeel Geuzenveld dat is omgezet van koop naar huur. Zo blijkt uit een kwartaalrapportage van ontwikkelingsbedrijf OGA aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Aanvankelijk stond voor het eerste kwartaal de bouw van 885 nieuwe woningen gepland. Het uitblijven van de bouw van ruim 600 woningen, heeft volgens wethouder Van Poelgeest te maken met vraaguitval op de koopmarkt. De economische crisis raakt Amsterdam-Noord in het bijzonder. Zo stagneert de verkoop van prestigieuze appartementencomplexen van ING Real Estate op Overhoeks, het voormalige Shell-terrein op de Noordelijke IJ-oever. Ook de verkoop in Elzenhagen (Blauwhoed Eurowoningen) bij het beginpunt van de toekomstige Noord-Zuidlijn stagneert. Toch heeft Van Poelgeest nog redelijke verwachtingen voor 2009. De eerste inschatting is dat komend jaar circa 2150 woningen kunnen worden gebouwd; al zijn planeigenaren vanwege onduidelijkheid over diepte en duur van de kredietcrisis nauwelijks optimistisch. Voorzichtigheid komt onder meer tot uiting in het weer invoeren van voorverkooppercentages. Dan wel het verhogen van die percentages. Een aantal corporaties denkt na over de omzetting van koop naar dure huur. Van Poelgeest ziet dat echter niet als een onbeperkte oplossing. De markt voor huurwoningen is niet onverzadigbaar. Bovendien moeten corporaties woningen verkopen voor een goede liquiditeitspositie.
De gemeente overweegt steunmaatregelen. Het stadsbestuur denkt onder meer aan verruiming van startersleningen en uitbreiding van de regeling voor maatschappelijk gebonden eigendom. Vorig jaar werden nog ruim 5000 woningen opgeleverd.

Reageer op dit artikel