nieuws

Almelo bewondert verdiept spoor

bouwbreed Premium

Almelo bewondert verdiept spoor

Het was geen gering werk. Bijna drie jaar lag er een enorme bouwput van een kilometer lengte vlak voor de deuren van bewoners. Drie jaar herrie, blokkades, omleidingroutes en in enkele gevallen schade aan de woning.

Op deze zonnige zaterdagmiddag kan iedereen een zucht van verlichting slaken,
want op dinsdag 2 juni rijdt de eerste trein over het verdiepte spoor. Het
betekent minder geluidsoverlast voor de omwonenden en geen lange wachttijden en
ongelukken meer op de twee beruchte gelijkvloerse overgangen. Die zijn immers
verwijderd. Het is een bizar gezicht: massa’s mensen die verspreid op het
verdiepte spoor een feestje vieren. Een kans die nooit meer komt. In een tent
blaast een orkestje tussen de bielzen zijn deuntjes. Fotografen vergapen zich
aan de voertuigen van spooraannemer Volker Rail en kinderen verdringen zich in
de cabine van de machinist. Rijen mensen lopen een route langs de rails om het
resultaat te bekijken. Menigeen is onder de indruk van de keurige afwerking van
de spoorbak en de geluidsisolatie. Met het oor tegen de geluidsabsorberende
beplating voor de diepwanden gedrukt: “Je hoort echt het wegverkeer niet”. Zelfs
de treinen die tot 2 juni nog bovenlangs op het hulpspoor rijden, klinken op het
diepste punt gedempt. Het hulpspoor wordt afgebroken.

Tegenvallers

Projectmanager Leen de Jong van Van Hattum en Blankevoort en
communicatie-adviseur Harriët Wiggers van ProRail kijken ontspannen toe. Ze
mogen genieten van dit feestje, want de laatste maanden moest nog bergen werk
worden verzet om de deadline van 2 juni te halen. De ingebruikname van het spoor
was bij de start van het project in het voorjaar van 2006 gepland in december
vorig jaar, maar door diverse tegenvallers werd deze datum niet gehaald. In 2007
liep de aansluiting van het hulpspoor uit en zorgden bezwaren tegen een
bentonietcentrale voor nog meer vertraging. Eind van dat jaar stuitte de
aannemer op grote diepte op een onverwachte riolering. “In maart vorig jaar al
besloten we om de indienststelling te verzetten naar juni 2009. Een lastige
beslissing, want je hebt te maken met de omgeving die daardoor langer overlast
heeft”, verklaart Wiggers. De grootste tegenvaller was dat de test van het
beveiligingssysteem niet naar behoren verliep. “Wekenlang reden er geen treinen.
Heel vervelend voor de reizigers natuurlijk. Toch is in zeer korte tijd een
aangepast ontwerp gemaakt. ProRail is er best trots op dat er verder geen uitval
of vertraging van treinen op het hulpspoor heeft plaatsgevonden.” Voor Van
Hattum en Blankevoort was het even wennen om een verdiepte spoorbak te bouwen
naast een enkelspoor dat in gebruik was. Vijftien treinen per uur denderden
erlangs. “Zo’n werkwijze is zeldzaam. Zowel voor materieel als personeel was er
een veiligheidsmarge ten opzichte van het hulpspoor ingebouwd. Iedereen heeft
zich daar gedurende drie jaar keurig aan gehouden; er zijn geen ongelukken
gebeurd.” Net zo min als er andere problemen optraden met lekkages van
diepwanden bijvoorbeeld, zoals dat bij de Noord-Zuid lijn en de Haagse tramlijn
gebeurde. “Dat zijn altijd spannende momenten als zo’n bouwput wordt
drooggelegd”, weet de zeer ervaren De Jonge. Van Hattum en Blankevoort en
ProRail hadden zich goed voorbereid op de risico’s. Het communicatietraject met
de omgeving kreeg ruimschoots aandacht. Er werd immers midden tussen de woningen
en winkels gebouwd. “Natuurlijk raakten mensen wel eens geïrriteerd als de weg
was geblokkeerd of er ’s nachts herrie was tijdens urenlange betonstorten, maar
het is nooit uit de hand gelopen. Door de bank heen hebben de mensen begrip en
geduld getoond. We hebben ze speciaal bedankt tijdens een ontbijt vanmorgen.
Daar kwamen toch zeker 250 mensen op af. De belangstelling voor het project is
gedurende drie jaar massaal geweest”, zegt Wiggers.

Imposant

Intussen luisteren de Almeloërs Harry Bulter en Dennis Ligtenberg
geïnteresseerd naar een machinist die over zijn werk vertelt. “Ik kwam wel twee
keer per week naar het werk kijken”, zegt Bulter. “Heel imposant. Vooral toen al
die ankers werden geslagen om de diepwanden te bevestigen.” Bulter en Ligtenberg
vinden het jammer dat het verdiepte spoor niet langer is doorgetrokken. “Dan
hadden nog minder mensen hinder gehad van de trein, maar ja dat is een
centenkwestie hè?” Frits en Willy ter Haar die op 500 meter afstand van het
spoor wonen zijn nuchter. “Je kunt niet alles hebben. Wij vinden dat ze prachtig
werk geleverd hebben. De veiligheid is erg verbeterd. Je wilt niet weten hoe
lang we altijd voor die overgangen gewacht hebben; dat hoeft niet meer.” n

Weinig klachten en schade

Twintig woningen hebben schade geleden als gevolg van de werkzaamheden aan
het verdiepte spoor. Dat maakte voorlichter Harriët Wiggers van ProRail bekend.
De schade beperkt zich tot scheuren in het stucwerk of kleine lekkages. De
meeste klachten gingen over geluidsoverlast en blokkades van straten. Volgens
Wiggers was het aantal klachten echter beperkt.

Reageer op dit artikel