nieuws

Advies: corporatiestelsel op de schop voor meer concurrentie

bouwbreed

De concurrentie tussen corporaties moet worden opgevoerd door toetreding tot het stelsel aantrekkelijker te maken. Ook moeten corporaties aandelen uitgeven om het toezicht te verscherpen.

Dat zijn de opvallendste adviezen die adviesbureau Rigo doet aan minister Van
der Laan (WWI). Minister Vogelaar had vorig jaar het adviesbureau opdracht
gegeven om een toekomstverkenning uit te voeren voor het corporatiestelsel. Het
huidige stelsel mist volgens het onderzoeksbureau voldoende concurrentie en
voldoet aan het schrikbeeld van “autonome grote bedrijven die noch door elkaar
(concurrentie) noch door eigenaren (aandeelhouders) van buiten in bedwang worden
gehouden.”

Knelpunt

Om het stelsel gezonder te maken is het nodig om toetreding te
vergemakkelijken. Op dit moment is het onaantrekkelijk om te investeren in
sociale huurwoningen. “Het grootste knelpunt is de rijkdom van de corporaties.
Beter gezegd: de noodzaak om rijk te zijn om verliesgevend te kunnen investeren
in sociale huur.” Nieuwe toetreders moeten op dit moment al vermogend zijn voor
ze beginnen. “Een stelsel dat berust op interne subsidiëring is op den duur
onhoudbaar”, stelt Rigo.

Oplossing

Het invoeren van objectsubsidies voor nieuwe toetreders zou een oplossing
kunnen zijn. Ook stelt het adviesbureau voor om corporaties aandelen te laten
uitgeven. Institutionele beleggers zouden die aandelen kunnen kopen en de
opbrengst daarvan in regionale fondsen voor subsidies voor sociale nieuwbouw
kunnen storten. In het nieuwe stelsel moeten de overheid en de corporaties zich
vooral richten op welke prestaties ze kunnen leveren, en niet welke
tegenprestatie (toezicht, financiële bijdragen) de corporaties bereid zijn te
leveren in ruil voor meer afstand van de overheid. “Dat is een zinloze weg.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels