nieuws

Werkgevers geven kleur aan voorstellen bouw-cao bonden

bouwbreed

De werkgevers hebben elk bouw-cao-voorstel van werknemerskant een kleur gegeven. “Alleen ons voorstel voor de looptijd van een jaar is groen”, grapt eerste onderhandelaar John Kerstens van FNV Bouw & Infra.

SDLqWaar we proberen de doorgeschoten flexibiliteit in te dammen, is het
rood. Voorstellen waarvan werkgevers zeggen dat ze geld kosten, krijgen geel,
want daarbij hangt het volgens hen af van het ‘totaalplaatje’ of het rood of
groen wordt.” Er moet dus nog heel wat verkleuren. Op 8 mei gaan de
onderhandelingen verder. De voorstellen van werkgevers zijn weinig concreet. “Ze
stellen vooral studies voor”, typeert Kerstens. “Daarom hebben we gevraagd of ze
de volgende keer duidelijk willen aangeven met welke studie zij de meeste haast
hebben en wat ze nou echt belangrijk vinden. Verder hebben we aangeraden ook nog
eens in de archiefkasten de dikke dossiers van studies van de afgelopen jaren te
bekijken.” De bonden vinden de zeven studies die werkgevers hebben voorgesteld,
veel te veel: “Het is een illusie om te denken dat die tijdens de looptijd van
de cao rondkomen.” Bovendien willen de bonden weten hoe die studies er precies
uit moeten gaan zien: “Werkgevers moeten bijvoorbeeld beseffen dat de uitkomst
van een studie naar seniorendagen nooit kan zijn dat ze worden afgeschaft”,
aldus Kerstens. De sfeer in de onderhandelingen is positief. “Werkgevers
begrijpen dat ze niet met een nullijn moeten aankomen. En ze weten ook dat er in
elk geval werkgelegenheidsafspraken nodig zijn, ook voor het uta-personeel.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels