nieuws

Werk grootste radiotelescoop LOFAR in nieuw natuurgebied mag doorgaan

bouwbreed

Sterrenkundiginstituut Astron uit Dwingeloo mag verder met de aanleg van 28 antennestations voor ruim 4000 kleine antennes tussen Buinen en Exloo. Een deel van de noodzakelijke ontgrondingswerkzaamheden in het gebied van 380 hectare moet vanwege het broedseizoen echter worden uitgesteld.

LOFAR (Low Frequency Array) is een verzameling van simpele antennes die samen de grootste radiotelescoop ter wereld vormen, die waarnemingen doet in de lage frequenties (10 tot 250 megahertz). In Noord-Nederland worden in totaal 25.000 antennes geplaatst. Met LOFAR wordt voor eerst het ontstaan van het heelal bestudeerd.
Aannemersbedrijf Oosterhuis uit Nijeveen is in opdracht van ASTRON bezig met de aanleg van een natuurgebied tussen Buinen en Exloo waarin een kwelmoeras, poelen en nieuwe beekmeanders komen. De poelen, de slenken en de beken worden tot een diepte van 1,45 meter afgegraven. Het kwelmoeras moet ontstaan door in een stuk van ongeveer 100 hectare de toplaag van 30 centimeter te verwijderen. De grond die bij de ontgrondingswerkzaamheden vrijkomt, wordt gebruikt om 28 terpen te maken die 60 centimeter boven het maaiveld komen te liggen. Op elke terp komen 98 Low Band- en 48 High Band-antennes. In totaal wordt in gebied 300.000 kuub veengrond verplaatst.
Oosterhuis mag vanwege het broedseizoen een tijdlang niet graven waardoor de aanleg van een aantal poelen en slenken vier maanden vertraging oploopt.

Bezwaar

Dit is het resultaat van een bezwaar van één burger die meent dat alle werkzaamheden in strijd zijn met de ontgrondingsvergunning. De provincie Drenthe bestrijdt dit. “Wij doen er momenteel alles aan om de werkzaamheden binnen de Flora- en Faunawet te houden”, legt woordvoerder Peter Bennema van Astron uit, “Elke dag zijn ecologen en vrijwilligers van weidevogelverenigingen bezig met controles zodat wij de natuur tijdens de werkzaamheden niet verstoren.”
“Fysiek zijn we slechts op 5 tot 6 hectare aan het werk met de terpen. Op ongeveer 290 hectare gebeurt voorlopig niets.” Dit gebeurt in nauw overleg met natuurorganisatie Drents Landschap. “Het natuurgebied is voor ons ideaal omdat wij voor onze antennestations geen storende factoren willen hebben. Met het oog op de ontwikkeling van antennes zullen wij over twintig jaar ook weer weg zijn en dan houdt je een mooi natuurgebied over.”

Reageer op dit artikel