nieuws

Voorstel tot nieuwgerechtshof in Zwolle

bouwbreed

– Na de herindeling van rechtbanken in Nederland moet ook de spreiding van gerechtshoven over het land bekeken worden

President Robert Croll van rechtbank Zwolle-Lelystad ziet goede mogelijkheden om de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden te fuseren tot een nieuw hof in Zwolle.
De rechtbank in Zwolle, nu nog verdeeld over drie locaties in de stad, begint dit jaar met nieuwbouw op een plek achter de huidige rechtbank. “Dat is ook met deze beoogde fusie in het achterhoofd geen kapitaalvernietiging”, stelt Croll. “Het is kantoorruimte die gewoon verhandeld kan worden.” Bovendien kan het nieuwe pand als locatie dienen voor één gerechtshof in Noordoost-Nederland.
Croll: “Zwolle stad ligt op een knooppunt van infrastructuur.”

Reageer op dit artikel