nieuws

Volgend jaar start bouw schutsluis

bouwbreed

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereiding van de bouw van de Meppelerdiepsluis. Deze schutsluis vervangt van de bestaande keersluisdeur tussen het Zwarte Water en het Meppelerdiep. Het werk van naar schatting 47 miljoen euro moet volgend jaar beginnen. De aanbesteding volgt in de loop van dit jaar. De keersluis is een groot knelpunt voor de […]

Rijkswaterstaat is gestart met de voorbereiding van de bouw van de Meppelerdiepsluis. Deze schutsluis vervangt van de bestaande keersluisdeur tussen het Zwarte Water en het Meppelerdiep. Het werk van naar schatting 47 miljoen euro moet volgend jaar beginnen. De aanbesteding volgt in de loop van dit jaar.
De keersluis is een groot knelpunt voor de ontwikkeling van de scheepvaart. Om te voorkomen dat het Meppelerdiep bij een lage stand van het Zwarte Water leegloopt en bij een hoge waterstand overstroomt, gaat deze enkele sluisdeur op onregelmatige tijden dicht. De scheepvaartroute is dan geblokkeerd. Gemiddeld gebeurt dit ongeveer zestien dagen per jaar. Bedrijven die afhankelijk zijn van punctueel transport haken daarom af of kiezen voor een andere vervoerswijze.
De nieuwe sluis wordt breder gemaakt dan de keersluis en krijgt ook een grotere vaardiepte, waardoor in de toekomst grotere schepen, tot een lengte tot 110 meter, het Meppelerdiep op kunnen.
Met de betrokken gemeenten en provincies is afgesproken dat zij zich de komende jaren inzetten voor de realisatie van goede natte bedrijventerreinen langs het Meppelerkanaal.

Reageer op dit artikel