nieuws

Verlaging grondprijzenkopkop

bouwbreed

aanhef

Naar mijn mening is de verlaging van de grondprijzen (‘Verlaging grondprijzen broodnodig’, Cobouw 7 april) op zich een te beperkt doel. Het gaat veel meer over het openbreken en bereikbaar maken van de infrastructuur voor de gebruikers. Zo kunnen zij kiezen voor moderne concepten en worden ze niet opgezadeld met dubbele kosten. Een voorbeeld is het kopen van een stuk grond met daarin “elektriciteit en gas” waarna je gebruik gaat maken van zonnecellen en zonnewarmte. Je krijgt dan via subsidies een deel van je eigen geld terug en wordt ook nog opgezadeld met terugleververplichtingen.
Een apart probleem hierbij is wel het openbreken van de totale bouwketen en aanpassing van onderwijs aan zulk een aanpak.
bergen@plex.nl

Rompslomp
Veel acties/reacties van Fundeon hebben bij mij het idee doen vatten dat Fundeon roomser dan de paus wil zijn. (‘Rompslomp’, de column van Harry Verhoeven in Cobouw van 8 april).Speciaal nu denk ik: welke informatie willen zij eigenlijk onder de dekens stoppen? Wat mogen wij wel en niet weten? Nu is het niet zo warm onder hun dekentje als wij wel denken, suggereert Fundeon want de warmte wordt gedeeld met andere “lieve” mensen. Rest mij alleen de vraag wie gaat het onderzoek doen?
w.krol@spbbouw.nl

Reageer op dit artikel