nieuws

Verburg: Gedragscode biodiversiteit meer impact dan Spoedwet infraprojecten

bouwbreed Premium

De op handen zijnde gedragscode biodiversiteit krijgt voor de bouw meer betekenis dan de Spoedwet voor infraprojecten. Dat is de visie van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedsel.

“Het goede van de code is dat een heleboel vergunningen versneld verleend
kunnen worden”, zegt de bewindsvrouw. “De code zou in de praktijk wel eens meer
impact kunnen hebben dan de adviezen van de commissie-Elverding.” De
belangrijkste aanbeveling uit het rapport Elverding betreft de inkorting van de
besluitvorming over infrawerken met de helft van de tijd. Het ministerie van
Landbouw verwacht nog voor het einde van deze maand goedkeuring te kunnen geven
aan de gedragscode biodiversiteit. Bouwend Nederland en ontwikkelaarsorganisatie
Neprom, de initiatiefnemers tot de nieuwe aanpak, staan al jaren te popelen om
de code in te voeren. De laatste versie van het ontwerp lag volgens de opsteller
van het document Dolf Logemann, ecoloog van ingenieursbureau Arcadis, al sinds
vorig najaar op het departement van minister Verburg. Het ministerie verklaart
dat de code al 2,5 jaar in de bestuurlijke molen zit vanwege de noodzaak tot
grote zorgvuldigheid. Het departement geeft te kennen dat de branche beter af is
met een wat later gepresenteerd stuk dan invoering van een versie waarmee
actievoerders gemakkelijk succesvol naar de rechter kunnen stappen. De code
biodiversiteit is een aanvulling op de Flora- en faunawet. Bouwers en
ontwikkelaars die werken volgens de gedragscode behoeven niet langer voor elk
beschermd beestje of plantje apart een ontheffing aan te vragen.

Reageer op dit artikel