nieuws

Venlo bereidt gunning watergeul voor

bouwbreed

De gemeente Venlo begint dit voorjaar met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de hoogwatergeul Raaijweide.

Sinds 23 februari loopt de aanbestedingsprocedure en het werk wordt eind mei gegund. Vanaf volgend jaar wordt het 19 hectare grote voormalige landbouwgebied heringericht, wat ongeveer twee jaar in beslag neemt. Er is vooral aandacht voor hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en een aantrekkelijk wandel- en recreatiegebied.
Een in het oog springend project is de hoogwatergeul van 800 meter lang en circa 35 meter breed. In de noordelijke 500 meter zal permanent water staan. De rest overstroomt bij hoogwater, waardoor extra stroomruimte voor de Maas ontstaat. Dit zal ruwweg een derde deel van het jaar het geval zijn. Dankzij de geul daalt de waterstand met 4 centimeter op een kritiek punt in de rivier.
Voor de geul en voor het vergraven van het overige gebied moet 700.000 kubieke meter grond worden verzet. Zand en grind uit de ondergrond van de geul worden verkocht; de ontstane geul wordt vervolgens opgevuld met materiaal uit het gebied dat niet verhandelbaar is. Zo worden de kosten gedrukt. Wat overblijft is een natuurlijk rivierlandschap met natte en droge overgangen.
De totale kosten bedragen ruim 6,2 miljoen euro, 2 tot 4 miljoen kan worden terugverdiend met de verkoop van zand en grind. Venlo draagt zelf, afhankelijk van de opbrengst, tussen de 100.000 en 725.000 euro bij.

Reageer op dit artikel